przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Jednostki organizacyjne i spółki miejskie Spółki komunalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie

Spółki komunalne

Logo TBS Krasnystaw

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Krasnymstawie

Zadania:
Rozszerzenie możliwości zaspakajania potrzeb mieszkaniowych rodzin, których nie stać na zakup mieszkania przez budowę dla nich mieszkań na wynajem o umiarkowanych czynszach. A ponadto:
 
 • nabywanie budynków mieszkalnych,
 • przeprowadzanie remontów i modernizacji obiektów przeznaczonych na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu,
 • wynajmowanie lokali użytkowych znajdujących się w budynkach towarzystwa,
 • sprawowanie zarządu budynkami mieszkalnymi na podstawie umów zlecenia,
 • inna działalność związana z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, jak:
  1. pełnienie funkcji inwestora zastępczego,
  2. świadczenie usług remontowo – budowlanych,
  3. produkcja materiałów budowlanych,
  4. budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz lokali użytkowych na sprzedaż ze środków własnych spółki lub powierzonych przez przyszłych właścicieli,
  5. budowa infrastruktury technicznej związanej z realizacją zabudowy mieszkaniowej,
  6. nabywanie budynków użytkowych od innych osób i jednostek,
  7. wykonywanie obowiązków wynajmującego na zlecenie właściciela lokali użytkowych.


 
Siedziba:
22-300 Krasnystaw
ul. Okrzei 15
 
Tel.  82/576-31-40
Fax. 82 576-31-40
 

Prezes Zarządu - Radosław Rysak

 

Rada Nadzorcza:

1. Adam Bojarski - Przewodniczący RN
2. Sugalski Krzysztof- Z-ca Przewodniczącego RN

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone