przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Jednostki organizacyjne i spółki miejskie Spółki komunalne Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych "KRAS - EKO" Sp. z o.o

Spółki komunalne

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych "KRAS - EKO" Sp. z o.o

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych "KRAS - EKO" Sp. z o.o

Zadania:
Działalność gospodarcza należąca do zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej,
obejmująca sprawy bieżącej eksploatacji i utrzymania składowiska odpadów.
 
Przedmiotem działalności jest:
- wywóz odpadów, gospodarowanie odpadami, zagospodarowanie odpadów
- przetwarzanie odpadów, odzysk surowców wtórnych
- gospodarka ściekami, pozostałe usługi sanitarne i pokrewne
- magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
- działalność usługowa związana z uprawami rolnymi
- działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
- sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych
- sprzedaż hurtowa artykułów i półproduktów
- sprzedaż hurtowa surowców wtórnych i złomu
- transport drogowy towarów
- wynajem samochodów ciężarowych
- rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne
- wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską
- pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi
Siedziba:
Wincentów, 22-302 Siennica Nadolna, gmina Krasnystaw.
 
Tel.  82 577 29 73

www.kraseko.pl

www.zzowincentow.pl

 
Prezes Zarządu:
Poniedziałek Robert
 
Rada Nadzorcza:
Krzysztofiak Małgorzata
Krzyżanowska Grażyna
Czubkowski Robert
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone