przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Młodzieżowa Rada Miasta Krasnystaw MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA KRASNYSTAW WYBRANA

Młodzieżowa Rada Miasta Krasnystaw

MRMK

MŁODZIEŻOWA RADA MIASTA KRASNYSTAW WYBRANA

 

W dniu 13 kwietnia 2022 r. odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw VI kadencji. W myśl przepisów prawa młodzieżowa rada miasta ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny, może również zgłaszać wnioski i składać postulaty. 
 
W obradach uczestniczyli Radni Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw jak również przedstawiciele miejskiego samorządu w osobach: Burmistrz Krasnegostawu - Robert Kościuk, Przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw - Janusz Rzepka, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krasnystaw i jednocześnie opiekun młodzieżowego gremium- Marcin Wilkołazki, Sekretarz Miasta - Renata Stangryciuk, Radni Miasta Krasnystaw: Ewa Kwiecień i Kamil Hukiewicz oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele. 
 
Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk pogratulował nowo wybranym radnym uzyskania poparcia rówieśników, którzy wybrali ich na swoich reprezentantów w demokratycznych wyborach. Zaznaczył również jak wielkie znaczenie ma udział młodzieży w kreowaniu przyszłości Krasnegostawu. Burmistrz życzył miłej współpracy na rzecz dobra miasta i jego rozwoju. Następnie Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Marcin Wilkołazki przedstawił zebranym skład Młodzieżowej Rady Miasta VI kadencji oraz pogratulował przedstawicielom krasnostawskiej młodzieży uzyskania mandatu. Życzył im także wielu dobrych pomysłów i inicjatyw oraz sukcesów w ich realizacji. 
 
W kolejnym punkcie sesji młodzi radni odebrali zaświadczenia o wyborze oraz złożyli ślubowanie i tym samym mogli przystąpić do przeprowadzenia wyborów Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej. 
 
Na Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw wybrano Justynę Wysocką z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły, a na jej Zastępcę Bartłomieja Sadowskiego również z I LO. Natomiast Sekretarzem został Mikołaj Raczkowski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida. W skład Komisji Rewizyjnej weszły: Oliwia Stefańczyk reprezentująca Zespół Szkół nr 2 im. Bartosza Głowackiego, Kacper Kowalski z II LO im. Cypriana Kamila Norwida oraz Hanna Zbrońska z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza.
 
Ostatnim punktem obrad były wolne wnioski, w których poinformowano o działaniach jakie Młodzieżowa Rada Miasta Krasnystaw podejmowała w ostatnim czasie, czyli m.in. o udziale w zespole do spraw koordynowania działań związanych z przygotowaniem i realizacją wydarzenia pn. 51. Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki  Krasnostawskie 2022”, o pracach związanych z realizacją drugiej edycji projektu wokalnego Krasnystaw Young Vocal Challenge, a także o działaniach przygotowujących do prowadzenia kanałów i profili młodzieżowej rady w social mediach. 
 
Skład Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw VI kadencji: 
Antonina Buk - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 
Hanna Zbrońska - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie 
Karol Śmigasiewicz - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie Zofia Nowacka - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie Kornelia Czerniak - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie 
Alicja Wójtowicz - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie 
Bartłomiej Sadowski - I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie Justyna Wysocka - I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie Mikołaj Raczkowski - II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie 
Kacper Kowalski - II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie 
Amelia Łepik - Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie 
Paulina Lipa - Zespół Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie 
Oliwia Stefańczyk - Zespół Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie 
Kacper Sokół - Zespół Szkół Nr 2 im. Bartosza Głowackiego w Krasnymstawie 
Dawid Hamelusz - Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Krasnymstawie

Młodzieżowa Rada Miasta Krasnystaw VI kadencji

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone