przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Młodzieżowa Rada Miasta Krasnystaw II Sesja VI kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw

Młodzieżowa Rada Miasta Krasnystaw

MDM

II Sesja VI kadencji Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw

 

W środę 28-12-2022 po raz ostatni w mijającym roku odbyła się sesja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw. Najważniejszym punktem obrad była debata pt. „Młodzi aktywni? O społecznym zaangażowaniu i aktywności obywatelskiej młodych ludzi”. Podczas dyskusji moderowanej przez animatorkę Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, p. Elizę Potocką, młodzi radni oraz zaproszeni uczniowie krasnostawskich szkół, a także obecni na sesji samorządowcy i dyrektorzy miejskich jednostek, rozważali jak wygląda zaangażowanie młodzieży w życie publiczne w Krasnymstawie.

W pierwszej części debaty słowo wstępne wygłosił Burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, a Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krasnystaw i opiekun młodzieżowego gremium Marcin Wilkołazki przedstawił uwarunkowania formalne i organizacyjne funkcjonowania młodzieżowych rad oraz zaprezentował możliwości jakie daje młodym ludziom działalność w krasnostawskiej młodzieżowej radzie. Przewodnicząca MRMK Justyna Wysocka przedstawiła natomiast wybrane projekty zrealizowane przez młodzież w obecnej kadencji, a dyrektorzy Damian Kozyrski (KDK) i Tomasz Żerebiec (MOSiR) przeanalizowali możliwości infrastrukturalne i organizacyjne oraz aktywność młodych ludzi w obszarze kultury i sportu. Podczas debaty wystąpienie miały także uczennice I LO im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie: Milena Lis, Aleksandra Skubisz i Maja Wieleba. Licealistki zaprezentowały dokonania swojego zespołu, który pod opieką merytoryczną nauczyciela podstaw przedsiębiorczości, p. Sylwii Wójcik-Wilkołazkiej osiągnął w mijającym roku wiele międzynarodowych i ogólnopolskich sukcesów w konkursach i projektach z zakresu przedsiębiorczości. 

W kolejnej części debaty odbyła się wspólna dyskusja młodzieży oraz obecnych na sali samorządowców, podczas której próbowano zdefiniować jakie mogą być jeszcze potrzeby krasnostawskiej młodzieży. Poruszono wiele kwestii, jak np. potrzebę budowy profesjonalnego, bezpiecznego i funkcjonalnego skateparku, braku sztucznego lodowiska i braku możliwości uprawiania sportów zimowych w a także braku miejsca (budynku / lokalu) do swobodnych spotkań młodzieży w czasie zimy lub przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych uniemożliwiających spotkania na świeżym powietrzu. Zaproponowano również zorganizowanie plenerowego koncertu muzycznego dedykowanego młodzieży czy też spotkań z autorami powieści młodzieżowych. Burmistrz, Wiceprzewodniczący Rady Miasta oraz obecni na debacie dyrektorzy na bieżąco starali się odpowiadać na wnioski młodzieży i wspólnie z nimi analizować możliwości realizacji zgłaszanych postulatów. W debacie wzięła udział także sekretarz Miasta p. Renata Stangryciuk, Radny Rady Miasta Krasnystaw Kamil Hukiewicz oraz Pani Karolina Gołębiowska (KDK), która m.in. przedstawiła młodzieży propozycję wolontariatu podczas zbliżającego się 31. Finału WOŚP.

Program sesji obejmował ponadto opiniowanie projektu uchwały w sprawie nowego Statutu Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw oraz przygotowanie do podsumowania działalności młodzieżowej rady w roku 2022 i wstępne plany na rok 2023.

 

II Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Krasnystaw

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone