przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO NGO Ogłoszenie dla NGO

NGO

Ogłoszenie dla NGO

Ogłoszenie dla NGO

Burmistrz Krasnegostawu w ramach konsultacji z NGO zaprasza organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057) z terenu Miasta oraz działające na rzecz mieszkańców Krasnegostawu, do składania wniosków deklarujących wspólną realizację zadań publicznych w roku 2021. Złożone wnioski będą wykorzystane do opracowania projektu budżetu Miasta Krasnystaw na 2021 rok oraz do opracowania i konsultacji Rocznego Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
Wnioski (druk w załączeniu) należy składać w terminie do 11 września 2020 r. w Biurze Obsługi Mieszkańców, bądź elektronicznie na adres: miasto@krasnystaw.pl

 

Ikona pdfOgłoszenie, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [101.67 KB]

Ikona docWniosek deklarujący współpracę w realizacji zadań publicznych Miasta Krasnystaw w roku 2021 przez organizację pozarządową, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [13.26 KB]

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone