przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO NGO Dotacje dla młodych organizacji pozarządowych w ramach Projektu Aktywna Lubelszczyzna

NGO

PAL

Dotacje dla młodych organizacji pozarządowych w ramach Projektu Aktywna Lubelszczyzna

 

 Logo: Stowarzyszenie Czajnia, Centrum wolontariatu, Narodowy Instytut Wolności, Nowe FIO

 

Stowarzyszenie „Czajnia” oraz Centrum Wolontariatu w Lublinie realizuje projekt „Aktywna Lubelszczyzna”. Jego celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych   w życie publiczne . W ramach zadania udzielane są dotacje dla młodych organizacji pozarządowych  tj. takich które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 60 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotacje. Ponadto roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 30 tys. zł.
 
O przyznanie dofinansowania ubiegać się mogą podmioty uprawnione (tj. stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne czy kluby sportowe) oraz nieuprawnione (tj. partie polityczne, związki zawodowe czy fundacje utworzone przez partie polityczne). 
Czas realizacji projektów nie może trwać krócej niż 30 dni i dłużej niż 2 m-ce.  Projekty można realizować od 20.09 - 20.11.2021 r.
Kwota którą można uzyskać to od 3000 zł – 6500 zł.
 
Środki finansowe mogą być wykorzystane tylko w celu realizacji projektu skierowanego do mieszkańców wschodniej części Lubelszczyzny,  w tym powiatu krasnostawskiego oraz muszą zostać zużytkowane w okresie realizacji danego projektu i nie mogą służyć finasowaniu celów prywatnych. 
 
Wnioski należy wypełnić za pośrednictwem strony internetowej projektu www.aktywnalubelszczyzna.pl i wysłać drogą elektroniczną  do 13.09 do godz. 23:59. 
 
Informacji na temat trwającego naboru wniosków udziela  Animator lokalny Pan Marcin Rechulicz pod numerem telefonu - 533 700 101.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone