przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO NGO Zarządzenie nr 168/2021 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 28 grudnia 2021 r.

NGO

logo miasta Krasnystaw

Zarządzenie nr 168/2021 Burmistrza Krasnegostawu z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu organizacji pozarządowych, które złożyły oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na rzecz mieszkańców Miasta Krasnystaw w miejscu ich zamieszkania w okresie od dnia 1 stycznia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

 

 

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem: https://umkrasnystaw.bip.lubelskie.pl/index.php?id=1022&p1=szczegoly&p2=1707561 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone