przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO NGO Zaproszenie na Posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

NGO

logo Miasto Krasnystaw

Zaproszenie na Posiedzenie Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

                                                                                                                                                                                     

 

 

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu  Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - V kadencji, które odbędzie się  w dniu 3 marca 2022 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta Krasnystaw przy Plac 3 Maja 29.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie i przyjęcie porządku posiedzenia.

2. Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Miasta Krasnystaw w sprawie Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Krasnystaw 

w 2022 roku.

3. Omówienie zadań Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego – przyjęcie planu pracy na rok 2022.

4. Wolne wnioski.

5. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                  Z poważaniem
 
                                                                                                               Przewodniczący 
                                                                                                                                Miejskiej Rady Działalności 
                                                                                                                      Pożytku Publicznego
 
                                                                                                                          /-/ Renata Stangryciuk
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone