przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO NGO Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy...

NGO

logo Krasnystaw

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu Programu współpracy Miasta Krasnystaw z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publiczneg

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone