przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO NGO „Sport dla Wszystkich” - nabór wniosków o dofinansowanie

NGO

sport

„Sport dla Wszystkich” - nabór wniosków o dofinansowanie

„Do 7 grudnia br. potrwa nabór wniosków o dofinansowanie na realizację w 2023 roku programu ministerstwa sportu „Sport dla Wszystkich”. Do rozdysponowania jest 30 mln zł.
 
Jak informuje resort sportu, o przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. Do grona uprawnionych beneficjentów należą m.in. gminne, międzygminne, uczniowskie, szkolne, międzyszkolne i ludowe kluby sportowe.
 
Dofinansowanie można uzyskać na zadania upowszechniające sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych, w tym m.in. organizację zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym.
 
Na realizację programu w 2023 roku zaplanowano 30 mln zł.
 
Składane oferty muszą przewidywać w realizacji planowanego zadania udział finansowych środków własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5 proc. całości kosztów zadania. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach innych programów. Środki pochodzące z innych źródeł nie mogą być przeznaczone wyłącznie na koszty pośrednie zadania. Zadania zlecone realizowane w ramach programu muszą mieć charakter niekomercyjny – nie mogą zakładać osiągnięcia dochodu.
 
Wnioski należy składać i przesyłać za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT w terminie do 7 grudnia 2022 roku. Zostaną one rozpatrzone do 18 stycznia 2023 r.
 
Więcej informacji na temat programu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej resortu sportu pod adresem:https://www.gov.pl/web/sport/nabor-na-dofinansowanie-w-2023-roku-zadan-z-zakresu-programu-sport-dla-wszystkich - Portal Gov.pl (www.gov.pl)
 
Pytania i wątpliwości dotyczące programu można również zgłaszać telefonicznie pod nr 022 2447 323, 2447 303 lub 2443 215.”
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone