przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Ochrona środowiska ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Ochrona środowiska

mieszkaniec wypełnia druk
13-01-2022

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Krasnegostawu o wypełnienie ankiety dla właścicieli nieruchomości i dostarczenie jej do Urzędu Miasta Krasnystaw lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: miasto@krasnystaw.pl. Przypominamy również, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

 

Ikona pdfANKIETA - zbiorniki, oczyszczalnie

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone