przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Profilaktyka Nowa poradnia psychologiczno - pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w Krasnymstawie.

Profilaktyka

poradnia

Nowa poradnia psychologiczno - pedagogiczna dla dzieci i młodzieży w Krasnymstawie.

      Od dnia 1 lutego 2021 roku, otwarty został Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i
Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – w ramach I poziomu referencyjnego nowego modelu systemu
ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, zakres i szczegółowe warunki udzielania świadczeń określa
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U. 2019 poz. 1285 z póżn. zm.).
 
      W Ośrodku zapewniona zostanie opieka psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych,
udzielających pomoc bezpłatnie. Podstawowym celem działalności jest podejmowanie działań na rzecz
ochrony, zachowania, ratowania, przywracania lub poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez
organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej i profilaktycznej, a w szczególności:
· nawiązanie kontaktu z osobą przeżywającą kryzys, nawroty lub przewlekły okres zaburzeń psychicznych,
· motywowanie do leczenia,
· rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z sytuacją osoby będącej w kryzysie,
· współdziałanie w leczeniu osoby z zaburzeniami psychicznymi w ramach zespołu interdyscyplinarnego,
· prowadzenie interwencji środowiskowych dotyczących pacjenta, jego rodziny oraz szerzej rozumianej
społeczności lokalnej,
· integracja i koordynacja dostępności oddziaływań różnych placówek i specjalistów,
· pośrednictwo w udostępnianiu i efektywnym wykorzystaniu świadczeń oferowanych przez system opieki,
· dyspozycja osobowa umożliwiającą stałą dostępność dla pacjenta, zapewniająca ciągłość udostępniania
właściwych form pomocy zdrowotnej i oparcia społecznego.
 
      Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży jest dla osób
do 21 roku życia (uczących się w szkołach ponadpodstawowych), finansowany ze środków Narodowego
Funduszu Zdrowia. Możne skorzystać z diagnozy psychologicznej, psychoterapii indywidualnej i grupowej,
psychoterapii rodzinnej oraz świadczymy wizyty domowe w środowisku pacjenta. 
 
Adres Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w
Krasnymstawie to ul. Poniatowskiego 33a (dawna siedziba Luxmed), przyjmujemy od poniedziałku do soboty
w godzinach 08:00 – 20:00 (konieczna jest rejestracja telefoniczna lub on-line). Serdecznie zachęcamy do
przekazania informacji, innym jednostkom podległym Państwa instytucji !
 
Rejestracja pacjentów jest pod numerem: 519 059 242
lub pod adresem:
 
NFZ2
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone