przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Profilaktyka Profilaktyka 40 Plus

Profilaktyka

40+

Profilaktyka 40 Plus

Od 1 lipca każdy Polak powyżej 40 roku życia otrzyma jednorazowy dostęp do bezpłatnego pakietu badań diagnostycznych. 
 
Głównym celem programu „Profilaktyka 40 PLUS” jest ocena organizacji i efektywności objęcia świadczeniobiorców od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych. Trzeba zauważyć, że w związku z pandemią koronawirusa profilaktyka chorób znacznie spadła z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki właśnie badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.
 
Program będzie realizowany od 1 lipca 2021 r. Zostaną nim objęte wszystkie osoby powyżej 40. roku życia.
 
Jak zgłosić się na badanie
40+
Do programu pilotażowego kwalifikują się osoby, które m.in odpowiedzą na pytania ankietowe programu pilotażowego za pośrednictwem:
infolinii 22 735 39 53 - (w godzinach 8:00-18:00, koszt połączenia zgodny z taryfą operatora)
• lub za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta.
 
Na podstawie ankiety zostaną ocenione czynniki ryzyka.
 
Świadczenia opieki zdrowotnej będą udzielane na podstawie skierowania w postaci elektronicznej wystawionego przez system.
 
Zatem każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym. Jednocześnie uprawnieni będą mieli prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu pilotażowego.
 
Pakiety badań
„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego.
 
Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zawiera:
1. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi;
2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
3. stężenie glukozy we krwi;
4. AlAT, AspAT, GGTP;
5. poziom kreatyniny we krwi;
6. badanie ogólne moczu;
7. poziom kwasu moczowego we krwi;
8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT).
 
Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawiera:
1. morfologia krwi obwodowej odsetkowym i płytkami krwi;
2. stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy;
3. stężenie glukozy we krwi;
4. AlAT, AspAT, GGTP;
5. poziom kreatyniny we krwi;
6. badanie ogólne moczu;
7. poziom kwasu moczowego we krwi;
8. krew utajona w kale – metodą immunochemiczną (iFOBT);
9. PSA – antygen swoisty dla stercza całkowity.
 
Pakiet badań diagnostycznych wspólny:
1. pomiar ciśnienia tętniczego;
2. pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI);
3. ocena miarowości rytmu serc
 
Gdzie mogę wykonać badania? 
Uprawnieni będą mieli prawo wyboru świadczeniodawcy spośród podmiotów, które zawarły umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o realizację programu pilotażowego. Zatem każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program „Profilaktyka 40 PLUS”. Wystarczy, że zgłosi się do placówki z dowodem osobistym.
 
Dodatkowe informacje dotyczące wypełnienia ankiety, pytań w niej zawartych   oraz miejsca, gdzie można wykonać badania dostępne są w serwisie pacjent.gov.pl, link: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania 
 
 
Materiały informacyjne
 
Poniżej przekazuję do wykorzystania linki do materiałów  informacyjnych dotyczących Programu Profilaktyka 40 PLUS.
 
1. Plakat i ulotki w wersjach do druku i do wstawienia na stronę WWW z odesłaniem do gov.pl/profilaktyka:
- link do ulotek i plakatów do druku: https://we.tl/t-tNpo1xCqIH 
- link do ulotek i plakatów do Internetu: https://we.tl/t-lPAufgLtnA 
 
2. Spot TV i radiowy zachęcający do wykonywania badań w ramach programu Profilaktyka 40 PLUS:
- link do spotu na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VpB49zuS5y4 
- link do pobrania spotu TV i radiowego: https://we.tl/t-D5zBTVLgNS 
 
3. Infografiki na Facebooka i Twittera
- link do infografik: https://we.tl/t-7ixMogOPCH 
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone