przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Profilaktyka DOŁĄCZ DO DRUŻYNY "K"

Profilaktyka

PCK krew logo litera K

DOŁĄCZ DO DRUŻYNY "K"

 

Dołącz do DRUŻYNY   litera K

 

Rozpoczynamy rekrutację online do projektu: Nowy model funkcjonowania ruchu honorowego krwiodawstwa – atrakcyjny wolontariat dla dorosłych. 

 

Napis krew = ratunek

 

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest rozwój wolontariatu osób dorosłych, wzmocnienie ruchu honorowego krwiodawstwa w województwie lubelskim oraz zapewnienie samowystarczalności regionu w zaopatrzenie w krew i jej składniki poprzez działania edukacyjne, organizacje lokalnych kampanii, animowanie i sieciowanie dorosłych wolontariuszy/ek. 

 

DZIAŁANIA PROJEKTOWE: 

1. Szkolenia elearningowe 

• Historia krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce

• Wolontariat 

• Zasady działania Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca

• Podstawy prawne krwiodawstwa 

• Co się dzieje z krwią? 

• Kodeks etyczny honorowego krwiodawcy 

 

2. Szkolenia właściwe 

• Fundraising 

• Promocja 

• Nowoczesne technologie 

• Podstawy grafiki komputerowej 

• Rozwój wolontariatu 

• Pierwsza Pomoc Przedmedyczna 

• Wystąpienia publiczne i metodyka prowadzenia zajęć

• Organizacja otwartych akcji poboru krwi 

• Metoda projektowa 

 

3. Stworzenie grupy liderów i szkolenia liderskie 

4. Organizacja lokalnych kampanii społecznych i działań (m.in. otwarte akcje poboru krwi, pogadanki i/lub prelekcje, kampania medialna, pozyskanie ambasadora kampanii i sponsorów) 

5. Spotkanie integracyjno – ewaluacyjne 

6. Szkolenia uzupełniające 

7. Opracowanie i wydanie poradnika

8. Turniej „Młoda Krew Ratuje Życie” (przewidziany termin realizacji – od września 2022 do czerwca 2023)

 

KTO MOŻE ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU: 

- 5-osobowe zespoły (osoby dorosłe, które ukończyły 18 rok życia) chcące promować honorowe krwiodawstwo  

- nauczyciele/wykładowcy, którzy chcą promować honorowe krwiodawstwo realizując w swojej szkole/uczelni wyższej Turniej „Młoda Krew Ratuje Życie” 

 

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ DO PROJEKTU: 

Wypełnij formularz rekrutacyjny pod linkiem: https://forms.gle/CMf2adwV2CoS6PHW9 (wymaga zalogowania się do konta google)   

Formularz dostępny jest również na naszej stronie internetowej https://pck.lublin.pl/  

 

GDZIE UZYSKAĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: 

Wejdź na stronę https://pck.lublin.pl/  

                              https://pck.lublin.pl/atrakcyjny-wolontariat/  

 

OSOBA DO KONTAKTU: 

Maciej Budka – Dyrektor LOO PCK – maciej.budka@pck.org.pl, 81 532 08 27 

Urszula Drozdowska – Hradil – Koordynator projektu - lublin.kwiodawstwa@pck.pl, 81 532 08 27 wew. 12

 

Ikona pdfRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie NOWEFIO 2021

 

Plakat z napisem Krew to ratunek

 

 

Plakat ws. dołączenia do drużyny K czyli krew = ratunek

Druga strona plakatu - informacje szczegółowe

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone