przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Profilaktyka Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy

Profilaktyka

Kampania 16 Dni bez pzremocy

Kampania 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy


16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć to międzynarodowa kampania, organizowana przez Women’s Global Leadership Institute i poświęcona wspieraniu i koordynacji pracy mającej na celu zlikwidowanie przemocy ze względu na płeć na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

Wybrano dni pomiędzy 25 listopada, Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet a 10 grudnia, Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka, aby symbolicznie zaznaczyć związek pomiędzy przemocą wobec kobiet a naruszaniem praw człowieka i by podkreślić, iż przemoc wobec kobiet jest pogwałceniem praw człowieka.

Wspólnym celem osób i organizacji z całego świata, zaangażowanych w Kampanię 16 Dni Akcji, jest wyeliminowanie wszelkich form przemocy wobec kobiet poprzez:
•    rozwój świadomości, iż przemoc ze względu na płeć stanowi pogwałcenie praw człowieka,
•    wzmocnienie lokalnych struktur przeciwdziałających przemocy wobec kobiet,
•    budowanie powiązań pomiędzy lokalnymi i międzynarodowymi inicjatywami na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet,
•    zastosowanie metod pozwalających na rozwijanie i odkrywanie nowych i skutecznych strategii,
•    wzmacnianie solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się by przeciwdziałać przemocy wobec kobiet,
•    tworzenie narzędzi nacisku na rządy, aby wywiązały się z obietnic powstrzymania przemocy wobec kobiet.
 

Na terenie Krasnegostawu funkcjonuje szereg instytucji oferujących wsparcie osobom doświadczającym przemocy. Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania tych jednostek znajdują się w plikach umieszczonych poniżej:

 

Ikona docxWykaz Miejsc pomocy psychologiczni-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [14.48 KB]

Ikona docxWykaz jednostek specjalistycznego poradnictwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie działających na terenie Miasta Krasnystaw, plik: Rozszerzenie: docx,Rozmiar:[16.02 KB]

 

 

16 dni przeciw przemocy

 

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone