przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie - wszystkie Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego

Fundusze Europejskie - wszystkie

Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ
Piłka na trawie

Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego

W dniu 24 czerwca 2019 r. Miasto Krasnystaw i Województwo Lubelskie zawarły umowę na realizację zadania pn. ,, Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego”. Celem operacji jest zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej na wyżej wspomnianym obszarze.
Zakres inwestycji obejmie budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego o powierzchni 335m2,  w tym: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie elementów małej architektury służących wypoczynkowi, integracji i zabawie min. altany, kontenera szatniowego, ławek, koszy na śmieci, miejsca na palenisko oraz stojaka na rowery. Opisane działania w znaczny sposób podniosą estetykę terenu oraz pobudzą w mieszkańcach chęć do aktywnego wypoczynku, dając możliwość podejmowania różnorodnych form aktywności.
 
Operacja pn. ,,Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Wysokość dofinansowania wyniesie 49 083,00 zł,
 
Logotypy dofinansowania
 
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone