przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie - wszystkie Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego

Fundusze Europejskie - wszystkie

Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ
Sala konferencyjna

Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego

Miasto Krasnystaw wraz z Miastem Puławy, Miastem Zamość, Gminą miejską Biała Podlaska, Gminą Łęczna, Miastem Kraśnik, jako partnerzy Fundacji Polskiej Akademii Nauk, realizują projekt pn. ,,Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego”.
Celem projektu jest poprawa jakości świadczenia usług przez pracowników administracji samorządowej w zakresie zarządzania nieruchomościami gminnymi, powiatowymi oraz obsługi podatkowej przedsiębiorców.  
 
W ramach otrzymanego wsparcia pracownicy Urzędu Miasta Krasnystaw, wykonujący zadania z zakresu zarządzania nieruchomościami/obsługi podatkowej, wezmą udział w specjalistycznych szkoleniach z zakresu podatków, opłat lokalnych i nieruchomości. Ponadto, w tutejszym urzędzie zostaną wdrożone nowoczesne rozwiązania usprawniające pracę w obszarze zarządzania nieruchomościami i obsługi podatkowej.
 
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Jego wartość to to 1 542 180,00 zł. Okres realizacji od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
 
Logotypy dofinansowania
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone