przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie - wszystkie Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku...

Fundusze Europejskie - wszystkie

Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ
Architektoniczne plany domu z długopisem

Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim

Projekt realizowany jest w partnerstwie, którego liderem jest Gmina Piaski, a pozostałymi partnerami są: Gmina Spiczyn, Gmina Wólka, Gmina Mełgiew, Gmina Rybczewice, Gmina Gorzków, Gmina Łęczna, Gmina Ludwin, Gmina Milejów, Gmina Krasnystaw oraz Miasto Krasnystaw.
 
Głównym celem projektu jest poprawa spójności Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego poprzez wspieranie rozwiązań funkcjonalnych w zakresie turystyki, przetwórstwa  i energetyki. 
 
Celem szczegółowym jest zwiększenie funkcjonalności zagospodarowania przestrzennego Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego w dziedzinie turystyki, przetwórstwa i energetyki.
 
Projekt umożliwi gminom partnerskim przygotowanie dokumentacji pogłębionych dla inwestycji kluczowych. Dla Miasta Krasnystaw inwestycją kluczową jest rewitalizacja rejonu ul. Zaułek Nadrzeczny. Oznacza to, że w ramach projektu zostanie dofinansowane przygotowanie dokumentacji technicznej rejonu ul. Zaułek Nadrzeczny obejmujące m.in. program funkcjonalno-użytkowy, projekty budowlane, studium wykonalności i SIWZ inwestycji.
 
Podczas prac nad projektem powstanie „Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszaru Szlaku Jana III Sobieskiego w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej” oraz powiązane z nią plany operacyjne w zakresie turystyki, przetwórstwa i energetyki. Ramy instytucjonalne partnerstwu nada powstałe stowarzyszenie, którego zadaniem będzie monitorowanie oraz planowanie rozwoju partnerstwa w ramach Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego.
 
Założeniem projektu jest czynne włączenie mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych w planowanie przyszłości Obszaru Szlaku Jana III Sobieskiego poprzez m.in. umożliwienie im wyrażenia pomysłów i obaw w trakcie konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne prowadzone będą przy pomocy różnych technik – w naszym mieście metodą planowania partycypacyjnego. Podsumowaniem konsultacji społecznych będzie utworzony w ramach projektu „Plan komunikacji i konsultacji społecznych na terenie Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego”.
 
Kwota dofinansowania dla Miasta Krasnystaw wynosi 197 840,00 zł, co stanowi 7,4% łącznej wartości projektu w wysokości 2 643 240,00 zł. Projekt współfinansowany jest z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii.
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone