przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie - wszystkie Rewitalizacja starościańskiego zespołu dworsko-folwarcznego wraz z historycznym parkiem w...

Fundusze Europejskie - wszystkie

Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ
Koparka

Rewitalizacja starościańskiego zespołu dworsko-folwarcznego wraz z historycznym parkiem w Krasnymstawie

Przedmiotem realizacji projektu jest rewitalizacja zdegradowanego obszaru o powierzchni  1,4016 ha, zlokalizowanego w Krasnymstawie u zbiegu ulic Sikorskiego, Konopnickiej i Piłsudskiego, w granicach którego znajdują się:
 • zdewastowany, zabytkowy dwór wpisany do Rejestru Zabytków
 • budynek zawierający mieszkania komunalne,
 • zniszczone budynki gospodarcze,
 • zdegradowana przestrzeń parkowa.
 
Realizacja projektu obejmuje:
 • Remont konserwatorski dworu i adaptacja do funkcji m.in. Centrum Integracji Społecznej z Klubem Opiekuńczo - Wychowawczym;
 •  Przebudowę budynków gospodarczych z przeznaczeniem m.in. na Klub Seniora oraz pomieszczenia warsztatowe Centrum Integracji Społecznej;
 • Wyposażenie pomieszczeń m.in. w niezbędny sprzęt i urządzenia;
 • Rozbiórkę budynku mieszkalnego i zbędnych budynków gospodarczych oraz części ogrodzenia z siatki od strony MOPS, ze względu na konieczność integracji terenu dawnego parku oraz spójność funkcji; 
 • Budowę dróg dojazdowych, zjazdów z dróg publicznych, ścieżki rowerowej oraz parkingów, z uwzględnieniem miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych; 
 • Realizację przestrzeni publicznej (rekreacyjnej) zawierającej zieleń parkową w tym rekonstrukcję fragmentu parku przy dworze z konserwacją istniejących drzew oraz nowymi nasadzeniami zieleni wysokiej i niskiej, budowę ścieżek pieszych, chodników, oświetlenia parkowego i małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak  na rowery). Przewidziano również budowę placu zabaw dla dzieci oraz montaż zewnętrznych urządzeń do fitness. 
 • Wykonanie ogrodzenia.
 • Rozszerzenie oferty Dziennego Domu Pomocy Społecznej o nowe aktywności prospołeczne dzięki pozyskaniu nowych pomieszczeń w przebudowywanych budynkach gospodarczych;
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone