przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie - wszystkie Dostosowanie Układu Komunikacyjnego Miasta Krasnystaw do potrzeb ruchu transgranicznego Polska –...

Fundusze Europejskie - wszystkie

Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ
Architektoniczne plany domu z długopisem

Dostosowanie Układu Komunikacyjnego Miasta Krasnystaw do potrzeb ruchu transgranicznego Polska – Ukraina (I etap)

Budowa ulicy Polewanej stanowi I etap przebudowy układu komunikacyjnego Miasta Krasnystaw, który połączy drogę krajową nr 17 z drogą wojewódzką nr 812. Docelowo planowany ciąg komunikacyjny będzie przebiegał w ciągach ulic Polewanej – Kościuszki – Kołowrót – Kaczej – Gawryłowa – Nieczaja, z budową przeprawy mostowej przez rzekę Wieprz. Po realizacji inwestycji ciąg ten będzie służyć obsłudze ruchu miejscowego i tranzytowego i przejmie funkcje drugiej obwodnicy miasta.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone