przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie - wszystkie Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Fundusze Europejskie - wszystkie

Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ
Komputery

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Beneficjent: Miasto Krasnystaw

Okres realizacji: 2019-09-02 - 2020-05-31

Wartość projektu: 55 999,50 zł

Wydatki kwalifikowalne: 55 999,50 zł

Wartość i poziom dofinansowania: 55 999,50 zł (100%)

W okresie wrzesień 2019 roku- maj 2020 roku Miasto Krasnystaw realizowało projekt grantowy pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Krasnystaw”. Jego głównym celem był wzrost kompetencji cyfrowych 100 mieszkańców Krasnegostawu w wieku od 25 do 74 lat oraz podniesienie potencjału dydaktycznego w tym zakresie. Założenia te zostały zrealizowane poprzez organizację cyklu szkoleń o następującej tematyce: „Rodzic w Internecie”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Kultura w sieci”.

Projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta Krasnystaw” został zrealizowany w ramach konkursu grantowego FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej „Meritum” pn. „e- MISJA – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie 3.1: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

Logotypy dofinansowania

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone