przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie - wszystkie ROZWÓJ USŁUG ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE MIASTA KRASNYSTAW

Fundusze Europejskie - wszystkie

Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ
logo fundusze europejskie

ROZWÓJ USŁUG ELEKTRONICZNYCH NA TERENIE MIASTA KRASNYSTAW

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Działanie: 2.1: Cyfrowe Lubelskie
Beneficjent: Miasto Krasnystaw
Okres realizacji: 2016-06-23 - 2021-12-31
Wartość projektu: 2 733 728,52
Wydatki kwalifikowalne: 2 717 410,11
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 2 309 798,58
 
Projekt zakłada zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych  w Urzędzie Miasta Krasnystaw oraz zwiększenie dostępności i dojrzałości e-usług. Dzięki realizacji projektu zwiększy się dostępność oraz funkcjonalność usług elektronicznych. Wprowadzone zostaną nowe e-usługi dla mieszkańców miasta oraz przedsiębiorców. Zwiększony zostanie poziom dojrzałości już istniejących usług elektronicznych. W ramach projektu przewidziano także zakup i wdrożenie systemów informatycznych oraz zakup sprzętu i oprogramowania, co pozwoli usprawnić procesy wewnętrzne w urzędzie oraz zapewni bezpieczeństwo danych.
 
Efektem zmian ma być poszerzenie i ułatwienie dostępu do informacji publicznej i korzystania z niej, zwiększenie liczby i jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, a także ich dostępności, jak również przyspieszenie realizacji czynności, zaoszczędzenie czasu wcześniej poświęcanego na osobiste stawiennictwo w urzędzie oraz oszczędności finansowe, wynikające z załatwiania spraw drogą elektroniczną.


 

logo fundusze

Galeria projektu

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone