przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie - wszystkie BEZPIECZNY PIESZY W MIEŚCIE KRASNYSTAW

Fundusze Europejskie - wszystkie

Fundusze Europejskie
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Unia europejska

BEZPIECZNY PIESZY W MIEŚCIE KRASNYSTAW

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T
Okres realizacji: 2022.10.01 – 2023.12.31
Wartość projektu: 326 254,51 PLN
Wartość dofinansowania UE (85%): 277 316,33 PLN 
Wkład własny: 48 938,18 PLN
 
 
Celem projektu jest doposażenie przejść dla pieszych w urządzenia lub obiekty zwiększające bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach publicznych w Krasnymstawie oraz doposażenie publicznych szkół podstawowych w Krasnymstawie w narzędzia edukacyjne z zakresu ruchu drogowego.
 
Zakres rzeczowy:
 
  • Wyniesienie przejścia dla pieszych na ul. Sobieskiego
  • Azyl dla pieszych na ul. Okrzei
  • Wyświetlacz prędkości na ul. Okrzei
  • Wyświetlacz prędkości na ul. Piłsudskiego
  • Miasteczko rowerowe mobilne przy PSP nr 1
  • Miasteczko rowerowe mobilne przy PSP nr 4
  • Miasteczko rowerowe mobilne przy PSP nr 5
  • Trenażer czasu reakcji dla PSP nr 1
  • Trenażer czasu reakcji dla PSP nr 4
  • Trenażer czasu reakcji dla PSP nr 5

 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone