przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
DRUKUJ ZAPISZ
fundusze

Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
4.1. Wsparcie wykorzystania OZE
Beneficjent: Miasto Krasnystaw
Okres realizacji: 2016-05-19 - 2019-11-29
Wartość projektu: 3 398 041,58 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 976 965,20 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 2 530 420,42 - (85%)

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Krasnystaw, wzrost bezpieczeństwa ekologicznego oraz osiągnięcie efektu ekologicznego – ograniczenie zużycia surowców konwencjonalnych tj. węgiel, drewno, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz efekt cieplarniany. Dzięki montażowi instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, miasto zostanie wyposażone w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego przy zachowaniu wielofunkcyjnego rozwoju miasta, w tym polityki energetycznej i jednoczesnym zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego.
Celem bezpośrednim jest pozyskanie i wykorzystanie alternatywnego źródła energii - energii słonecznej służącej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Projekt realizuje następujące cele szczegółowe:
 • wzrost potencjałów rozwojowych miasta,
 • poprawa jakości i warunków życia mieszkańców,
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu,
 • wykorzystanie i rozwój innowacyjnej technologii,
 • obniżenie kosztów zużycia energii,
 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców,
 • zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii,
 • wzrost efektywności wykorzystania energii,
 • zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery

Link do strony projektu:

http://www.solary-miastokrasnystaw.eu/

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
DRUKUJ ZAPISZ
fundusze

Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
4.1. Wsparcie wykorzystania OZE
Beneficjent: Miasto Krasnystaw
Okres realizacji: 2016-05-19 - 2019-11-29
Wartość projektu: 3 398 041,58 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 976 965,20 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 2 530 420,42 - (85%)

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Krasnystaw, wzrost bezpieczeństwa ekologicznego oraz osiągnięcie efektu ekologicznego – ograniczenie zużycia surowców konwencjonalnych tj. węgiel, drewno, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz efekt cieplarniany. Dzięki montażowi instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, miasto zostanie wyposażone w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego przy zachowaniu wielofunkcyjnego rozwoju miasta, w tym polityki energetycznej i jednoczesnym zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego.
Celem bezpośrednim jest pozyskanie i wykorzystanie alternatywnego źródła energii - energii słonecznej służącej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Projekt realizuje następujące cele szczegółowe:
 • wzrost potencjałów rozwojowych miasta,
 • poprawa jakości i warunków życia mieszkańców,
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu,
 • wykorzystanie i rozwój innowacyjnej technologii,
 • obniżenie kosztów zużycia energii,
 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców,
 • zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii,
 • wzrost efektywności wykorzystania energii,
 • zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery

Link do strony projektu:

http://www.solary-miastokrasnystaw.eu/

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
DRUKUJ ZAPISZ
fundusze

Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
4.1. Wsparcie wykorzystania OZE
Beneficjent: Miasto Krasnystaw
Okres realizacji: 2016-05-19 - 2019-11-29
Wartość projektu: 3 398 041,58 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 976 965,20 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 2 530 420,42 - (85%)

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Krasnystaw, wzrost bezpieczeństwa ekologicznego oraz osiągnięcie efektu ekologicznego – ograniczenie zużycia surowców konwencjonalnych tj. węgiel, drewno, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz efekt cieplarniany. Dzięki montażowi instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, miasto zostanie wyposażone w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego przy zachowaniu wielofunkcyjnego rozwoju miasta, w tym polityki energetycznej i jednoczesnym zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego.
Celem bezpośrednim jest pozyskanie i wykorzystanie alternatywnego źródła energii - energii słonecznej służącej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Projekt realizuje następujące cele szczegółowe:
 • wzrost potencjałów rozwojowych miasta,
 • poprawa jakości i warunków życia mieszkańców,
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu,
 • wykorzystanie i rozwój innowacyjnej technologii,
 • obniżenie kosztów zużycia energii,
 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców,
 • zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii,
 • wzrost efektywności wykorzystania energii,
 • zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery

Link do strony projektu:

http://www.solary-miastokrasnystaw.eu/

Fundusz Spójności
DRUKUJ ZAPISZ
fundusze

Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
4.1. Wsparcie wykorzystania OZE
Beneficjent: Miasto Krasnystaw
Okres realizacji: 2016-05-19 - 2019-11-29
Wartość projektu: 3 398 041,58 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 976 965,20 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 2 530 420,42 - (85%)

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Krasnystaw, wzrost bezpieczeństwa ekologicznego oraz osiągnięcie efektu ekologicznego – ograniczenie zużycia surowców konwencjonalnych tj. węgiel, drewno, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz efekt cieplarniany. Dzięki montażowi instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, miasto zostanie wyposażone w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego przy zachowaniu wielofunkcyjnego rozwoju miasta, w tym polityki energetycznej i jednoczesnym zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego.
Celem bezpośrednim jest pozyskanie i wykorzystanie alternatywnego źródła energii - energii słonecznej służącej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Projekt realizuje następujące cele szczegółowe:
 • wzrost potencjałów rozwojowych miasta,
 • poprawa jakości i warunków życia mieszkańców,
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu,
 • wykorzystanie i rozwój innowacyjnej technologii,
 • obniżenie kosztów zużycia energii,
 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców,
 • zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii,
 • wzrost efektywności wykorzystania energii,
 • zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery

Link do strony projektu:

http://www.solary-miastokrasnystaw.eu/

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
fundusze

Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
4.1. Wsparcie wykorzystania OZE
Beneficjent: Miasto Krasnystaw
Okres realizacji: 2016-05-19 - 2019-11-29
Wartość projektu: 3 398 041,58 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 976 965,20 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 2 530 420,42 - (85%)

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Krasnystaw, wzrost bezpieczeństwa ekologicznego oraz osiągnięcie efektu ekologicznego – ograniczenie zużycia surowców konwencjonalnych tj. węgiel, drewno, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz efekt cieplarniany. Dzięki montażowi instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, miasto zostanie wyposażone w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego przy zachowaniu wielofunkcyjnego rozwoju miasta, w tym polityki energetycznej i jednoczesnym zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego.
Celem bezpośrednim jest pozyskanie i wykorzystanie alternatywnego źródła energii - energii słonecznej służącej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Projekt realizuje następujące cele szczegółowe:
 • wzrost potencjałów rozwojowych miasta,
 • poprawa jakości i warunków życia mieszkańców,
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu,
 • wykorzystanie i rozwój innowacyjnej technologii,
 • obniżenie kosztów zużycia energii,
 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców,
 • zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii,
 • wzrost efektywności wykorzystania energii,
 • zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery

Link do strony projektu:

http://www.solary-miastokrasnystaw.eu/

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
fundusze

Energia przyjazna środowisku w Mieście Krasnystaw – kolektory słoneczne

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
4.1. Wsparcie wykorzystania OZE
Beneficjent: Miasto Krasnystaw
Okres realizacji: 2016-05-19 - 2019-11-29
Wartość projektu: 3 398 041,58 zł
Wydatki kwalifikowalne: 2 976 965,20 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 2 530 420,42 - (85%)

Celem głównym projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Miasta Krasnystaw, wzrost bezpieczeństwa ekologicznego oraz osiągnięcie efektu ekologicznego – ograniczenie zużycia surowców konwencjonalnych tj. węgiel, drewno, których spalanie powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz efekt cieplarniany. Dzięki montażowi instalacji kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, miasto zostanie wyposażone w nowoczesną technologię umożliwiającą czerpanie energii ze źródeł odnawialnych – promieniowania słonecznego przy zachowaniu wielofunkcyjnego rozwoju miasta, w tym polityki energetycznej i jednoczesnym zapobieganiu degradacji środowiska naturalnego.
Celem bezpośrednim jest pozyskanie i wykorzystanie alternatywnego źródła energii - energii słonecznej służącej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.
Projekt realizuje następujące cele szczegółowe:
 • wzrost potencjałów rozwojowych miasta,
 • poprawa jakości i warunków życia mieszkańców,
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i walorów turystycznych regionu,
 • wykorzystanie i rozwój innowacyjnej technologii,
 • obniżenie kosztów zużycia energii,
 • wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców,
 • zwiększenie wykorzystania alternatywnych źródeł energii,
 • wzrost efektywności wykorzystania energii,
 • zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery

Link do strony projektu:

http://www.solary-miastokrasnystaw.eu/

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone