przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
12.2. Kształcenie ogólne
Beneficjent: Miasto Krasnystaw
Okres realizacji: 2017-04-01 - 2018-11-30
Wartość projektu: 1 132 537,08 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 132 537,08 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 962 656,51 - (85%)


Celem projektu jest podniesienie  jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 494 uczniów i kursów zawodowych dla 81 nauczycieli  przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT w podręczniki, książki naukowe, słowniki, materiały edukacyjne, sprzęt dydaktyczny oraz komputerowy. Działania te miały na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych.

RPO WL Logotypy Dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
12.2. Kształcenie ogólne
Beneficjent: Miasto Krasnystaw
Okres realizacji: 2017-04-01 - 2018-11-30
Wartość projektu: 1 132 537,08 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 132 537,08 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 962 656,51 - (85%)


Celem projektu jest podniesienie  jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 494 uczniów i kursów zawodowych dla 81 nauczycieli  przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT w podręczniki, książki naukowe, słowniki, materiały edukacyjne, sprzęt dydaktyczny oraz komputerowy. Działania te miały na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych.

RPO WL Logotypy Dofinansowania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
12.2. Kształcenie ogólne
Beneficjent: Miasto Krasnystaw
Okres realizacji: 2017-04-01 - 2018-11-30
Wartość projektu: 1 132 537,08 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 132 537,08 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 962 656,51 - (85%)


Celem projektu jest podniesienie  jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 494 uczniów i kursów zawodowych dla 81 nauczycieli  przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT w podręczniki, książki naukowe, słowniki, materiały edukacyjne, sprzęt dydaktyczny oraz komputerowy. Działania te miały na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych.

RPO WL Logotypy Dofinansowania

Fundusz Spójności
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
12.2. Kształcenie ogólne
Beneficjent: Miasto Krasnystaw
Okres realizacji: 2017-04-01 - 2018-11-30
Wartość projektu: 1 132 537,08 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 132 537,08 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 962 656,51 - (85%)


Celem projektu jest podniesienie  jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 494 uczniów i kursów zawodowych dla 81 nauczycieli  przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT w podręczniki, książki naukowe, słowniki, materiały edukacyjne, sprzęt dydaktyczny oraz komputerowy. Działania te miały na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych.

RPO WL Logotypy Dofinansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
12.2. Kształcenie ogólne
Beneficjent: Miasto Krasnystaw
Okres realizacji: 2017-04-01 - 2018-11-30
Wartość projektu: 1 132 537,08 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 132 537,08 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 962 656,51 - (85%)


Celem projektu jest podniesienie  jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 494 uczniów i kursów zawodowych dla 81 nauczycieli  przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT w podręczniki, książki naukowe, słowniki, materiały edukacyjne, sprzęt dydaktyczny oraz komputerowy. Działania te miały na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych.

RPO WL Logotypy Dofinansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych w Krasnymstawie

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
12.2. Kształcenie ogólne
Beneficjent: Miasto Krasnystaw
Okres realizacji: 2017-04-01 - 2018-11-30
Wartość projektu: 1 132 537,08 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 132 537,08 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 962 656,51 - (85%)


Celem projektu jest podniesienie  jakości kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Krasnystaw poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych dla 494 uczniów i kursów zawodowych dla 81 nauczycieli  przedmiotów ogólnych z w/w szkół oraz doposażenie pracowni przedmiotów przyrodniczych i ICT w podręczniki, książki naukowe, słowniki, materiały edukacyjne, sprzęt dydaktyczny oraz komputerowy. Działania te miały na celu podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, uwzględniając potrzeby osób niepełnosprawnych.

RPO WL Logotypy Dofinansowania

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone