przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
11.1. Aktywne włączenie
Beneficjent: Miasto Krasnystaw, Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie
Okres realizacji: 2017-09-01 - 2020-04-30
Wartość projektu: 1 025 436,17 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 025 436,17 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 871 620,74 - (85%)


RPO WL Logotypy dofinasowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
11.1. Aktywne włączenie
Beneficjent: Miasto Krasnystaw, Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie
Okres realizacji: 2017-09-01 - 2020-04-30
Wartość projektu: 1 025 436,17 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 025 436,17 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 871 620,74 - (85%)


RPO WL Logotypy dofinasowania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
11.1. Aktywne włączenie
Beneficjent: Miasto Krasnystaw, Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie
Okres realizacji: 2017-09-01 - 2020-04-30
Wartość projektu: 1 025 436,17 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 025 436,17 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 871 620,74 - (85%)


RPO WL Logotypy dofinasowania
Fundusz Spójności
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
11.1. Aktywne włączenie
Beneficjent: Miasto Krasnystaw, Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie
Okres realizacji: 2017-09-01 - 2020-04-30
Wartość projektu: 1 025 436,17 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 025 436,17 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 871 620,74 - (85%)


RPO WL Logotypy dofinasowania
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
11.1. Aktywne włączenie
Beneficjent: Miasto Krasnystaw, Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie
Okres realizacji: 2017-09-01 - 2020-04-30
Wartość projektu: 1 025 436,17 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 025 436,17 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 871 620,74 - (85%)


RPO WL Logotypy dofinasowania
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Nowa szansa, nowe życie z CIS Krasnystaw

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
11.1. Aktywne włączenie
Beneficjent: Miasto Krasnystaw, Centrum Integracji Społecznej w Krasnymstawie
Okres realizacji: 2017-09-01 - 2020-04-30
Wartość projektu: 1 025 436,17 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 025 436,17 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 871 620,74 - (85%)


RPO WL Logotypy dofinasowania
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone