przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie Aktywność popłaca

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Aktywność popłaca

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
11.1. Aktywne włączenie
Beneficjent: Miasto Krasnystaw, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
Okres realizacji: 2017-11-01 - 2020-09-30
Wartość projektu: 1 440 285,80 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 440 285,80 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 1 224 242,93 - (85%)
RPO WL Logotypy dofinansowania
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Aktywność popłaca

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
11.1. Aktywne włączenie
Beneficjent: Miasto Krasnystaw, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
Okres realizacji: 2017-11-01 - 2020-09-30
Wartość projektu: 1 440 285,80 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 440 285,80 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 1 224 242,93 - (85%)
RPO WL Logotypy dofinansowania
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Aktywność popłaca

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
11.1. Aktywne włączenie
Beneficjent: Miasto Krasnystaw, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
Okres realizacji: 2017-11-01 - 2020-09-30
Wartość projektu: 1 440 285,80 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 440 285,80 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 1 224 242,93 - (85%)
RPO WL Logotypy dofinansowania
Fundusz Spójności
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Aktywność popłaca

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
11.1. Aktywne włączenie
Beneficjent: Miasto Krasnystaw, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
Okres realizacji: 2017-11-01 - 2020-09-30
Wartość projektu: 1 440 285,80 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 440 285,80 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 1 224 242,93 - (85%)
RPO WL Logotypy dofinansowania
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Aktywność popłaca

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
11.1. Aktywne włączenie
Beneficjent: Miasto Krasnystaw, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
Okres realizacji: 2017-11-01 - 2020-09-30
Wartość projektu: 1 440 285,80 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 440 285,80 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 1 224 242,93 - (85%)
RPO WL Logotypy dofinansowania
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Aktywność popłaca

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
11.1. Aktywne włączenie
Beneficjent: Miasto Krasnystaw, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
Okres realizacji: 2017-11-01 - 2020-09-30
Wartość projektu: 1 440 285,80 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 440 285,80 zł
Wartość i poziom dofinansowania unijnego: 1 224 242,93 - (85%)
RPO WL Logotypy dofinansowania
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone