przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
DRUKUJ ZAPISZ
Brak zdjecia

Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Grant w wysokości do 70.000 zł na realizację projektu.

Miasto Krasnystaw pozyskało grant w wysokości do 70.000 zł na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 Dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup 28 laptopów, które zostaną wypożyczone uczniom i nauczycielom wszystkich krasnostawskich szkół podstawowych do prowadzenia procesu zdalnego nauczania.

 

Logotypy dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
DRUKUJ ZAPISZ
Brak zdjecia

Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Grant w wysokości do 70.000 zł na realizację projektu.

Miasto Krasnystaw pozyskało grant w wysokości do 70.000 zł na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 Dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup 28 laptopów, które zostaną wypożyczone uczniom i nauczycielom wszystkich krasnostawskich szkół podstawowych do prowadzenia procesu zdalnego nauczania.

 

Logotypy dofinansowania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
DRUKUJ ZAPISZ
Brak zdjecia

Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Grant w wysokości do 70.000 zł na realizację projektu.

Miasto Krasnystaw pozyskało grant w wysokości do 70.000 zł na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 Dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup 28 laptopów, które zostaną wypożyczone uczniom i nauczycielom wszystkich krasnostawskich szkół podstawowych do prowadzenia procesu zdalnego nauczania.

 

Logotypy dofinansowania

Fundusz Spójności
DRUKUJ ZAPISZ
Brak zdjecia

Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Grant w wysokości do 70.000 zł na realizację projektu.

Miasto Krasnystaw pozyskało grant w wysokości do 70.000 zł na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 Dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup 28 laptopów, które zostaną wypożyczone uczniom i nauczycielom wszystkich krasnostawskich szkół podstawowych do prowadzenia procesu zdalnego nauczania.

 

Logotypy dofinansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
Brak zdjecia

Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Grant w wysokości do 70.000 zł na realizację projektu.

Miasto Krasnystaw pozyskało grant w wysokości do 70.000 zł na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 Dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup 28 laptopów, które zostaną wypożyczone uczniom i nauczycielom wszystkich krasnostawskich szkół podstawowych do prowadzenia procesu zdalnego nauczania.

 

Logotypy dofinansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
Brak zdjecia

Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Grant w wysokości do 70.000 zł na realizację projektu.

Miasto Krasnystaw pozyskało grant w wysokości do 70.000 zł na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 Dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup 28 laptopów, które zostaną wypożyczone uczniom i nauczycielom wszystkich krasnostawskich szkół podstawowych do prowadzenia procesu zdalnego nauczania.

 

Logotypy dofinansowania

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone