przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
DRUKUJ ZAPISZ
Brak zdjecia

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Miasto Krasnystaw pozyskało grant w wysokości do 75.000 zł na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup  laptopów, które zostaną wypożyczone uczniom (w tym z rodzin wielodzietnych) i nauczycielom wszystkich krasnostawskich szkół podstawowych. Sprzęt komputerowy służyć będzie wspieraniu procesu zdalnego nauczania.

 

Logotypy dofinansowania

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
DRUKUJ ZAPISZ
Brak zdjecia

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Miasto Krasnystaw pozyskało grant w wysokości do 75.000 zł na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup  laptopów, które zostaną wypożyczone uczniom (w tym z rodzin wielodzietnych) i nauczycielom wszystkich krasnostawskich szkół podstawowych. Sprzęt komputerowy służyć będzie wspieraniu procesu zdalnego nauczania.

 

Logotypy dofinansowania

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
DRUKUJ ZAPISZ
Brak zdjecia

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Miasto Krasnystaw pozyskało grant w wysokości do 75.000 zł na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup  laptopów, które zostaną wypożyczone uczniom (w tym z rodzin wielodzietnych) i nauczycielom wszystkich krasnostawskich szkół podstawowych. Sprzęt komputerowy służyć będzie wspieraniu procesu zdalnego nauczania.

 

Logotypy dofinansowania

Fundusz Spójności
DRUKUJ ZAPISZ
Brak zdjecia

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Miasto Krasnystaw pozyskało grant w wysokości do 75.000 zł na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup  laptopów, które zostaną wypożyczone uczniom (w tym z rodzin wielodzietnych) i nauczycielom wszystkich krasnostawskich szkół podstawowych. Sprzęt komputerowy służyć będzie wspieraniu procesu zdalnego nauczania.

 

Logotypy dofinansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
Brak zdjecia

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Miasto Krasnystaw pozyskało grant w wysokości do 75.000 zł na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup  laptopów, które zostaną wypożyczone uczniom (w tym z rodzin wielodzietnych) i nauczycielom wszystkich krasnostawskich szkół podstawowych. Sprzęt komputerowy służyć będzie wspieraniu procesu zdalnego nauczania.

 

Logotypy dofinansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
Brak zdjecia

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Miasto Krasnystaw pozyskało grant w wysokości do 75.000 zł na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup  laptopów, które zostaną wypożyczone uczniom (w tym z rodzin wielodzietnych) i nauczycielom wszystkich krasnostawskich szkół podstawowych. Sprzęt komputerowy służyć będzie wspieraniu procesu zdalnego nauczania.

 

Logotypy dofinansowania

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone