przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
DRUKUJ ZAPISZ
Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego

Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego

W dniu 24 czerwca 2019 r. Miasto Krasnystaw i Województwo Lubelskie zawarły umowę na realizację zadania pn. ,, Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego”.
Celem operacji jest zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej na wyżej wspomnianym obszarze. Zakres inwestycji obejmie budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego o powierzchni 335m2,  w tym: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie elementów małej architektury służących wypoczynkowi,integracji i zabawie min. altany, kontenera szatniowego, ławek, koszy na śmieci, miejsca na palenisko oraz stojaka na rowery.
Opisane działania w znaczny sposób podniosą estetykę terenu oraz pobudzą w mieszkańcach chęć do aktywnego wypoczynku, dając możliwość podejmowania różnorodnych form aktywności.
 
Operacja pt. ,,Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  ,,Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wysokość dofinansowania wyniesie 49 083,00 zł,
 
PROW
 
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
DRUKUJ ZAPISZ
Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego

Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego

W dniu 24 czerwca 2019 r. Miasto Krasnystaw i Województwo Lubelskie zawarły umowę na realizację zadania pn. ,, Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego”.
Celem operacji jest zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej na wyżej wspomnianym obszarze. Zakres inwestycji obejmie budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego o powierzchni 335m2,  w tym: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie elementów małej architektury służących wypoczynkowi,integracji i zabawie min. altany, kontenera szatniowego, ławek, koszy na śmieci, miejsca na palenisko oraz stojaka na rowery.
Opisane działania w znaczny sposób podniosą estetykę terenu oraz pobudzą w mieszkańcach chęć do aktywnego wypoczynku, dając możliwość podejmowania różnorodnych form aktywności.
 
Operacja pt. ,,Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  ,,Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wysokość dofinansowania wyniesie 49 083,00 zł,
 
PROW
 
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
DRUKUJ ZAPISZ
Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego

Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego

W dniu 24 czerwca 2019 r. Miasto Krasnystaw i Województwo Lubelskie zawarły umowę na realizację zadania pn. ,, Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego”.
Celem operacji jest zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej na wyżej wspomnianym obszarze. Zakres inwestycji obejmie budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego o powierzchni 335m2,  w tym: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie elementów małej architektury służących wypoczynkowi,integracji i zabawie min. altany, kontenera szatniowego, ławek, koszy na śmieci, miejsca na palenisko oraz stojaka na rowery.
Opisane działania w znaczny sposób podniosą estetykę terenu oraz pobudzą w mieszkańcach chęć do aktywnego wypoczynku, dając możliwość podejmowania różnorodnych form aktywności.
 
Operacja pt. ,,Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  ,,Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wysokość dofinansowania wyniesie 49 083,00 zł,
 
PROW
 
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Fundusz Spójności
DRUKUJ ZAPISZ
Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego

Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego

W dniu 24 czerwca 2019 r. Miasto Krasnystaw i Województwo Lubelskie zawarły umowę na realizację zadania pn. ,, Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego”.
Celem operacji jest zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej na wyżej wspomnianym obszarze. Zakres inwestycji obejmie budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego o powierzchni 335m2,  w tym: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie elementów małej architektury służących wypoczynkowi,integracji i zabawie min. altany, kontenera szatniowego, ławek, koszy na śmieci, miejsca na palenisko oraz stojaka na rowery.
Opisane działania w znaczny sposób podniosą estetykę terenu oraz pobudzą w mieszkańcach chęć do aktywnego wypoczynku, dając możliwość podejmowania różnorodnych form aktywności.
 
Operacja pt. ,,Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  ,,Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wysokość dofinansowania wyniesie 49 083,00 zł,
 
PROW
 
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego

Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego

W dniu 24 czerwca 2019 r. Miasto Krasnystaw i Województwo Lubelskie zawarły umowę na realizację zadania pn. ,, Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego”.
Celem operacji jest zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej na wyżej wspomnianym obszarze. Zakres inwestycji obejmie budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego o powierzchni 335m2,  w tym: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie elementów małej architektury służących wypoczynkowi,integracji i zabawie min. altany, kontenera szatniowego, ławek, koszy na śmieci, miejsca na palenisko oraz stojaka na rowery.
Opisane działania w znaczny sposób podniosą estetykę terenu oraz pobudzą w mieszkańcach chęć do aktywnego wypoczynku, dając możliwość podejmowania różnorodnych form aktywności.
 
Operacja pt. ,,Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  ,,Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wysokość dofinansowania wyniesie 49 083,00 zł,
 
PROW
 
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego

Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego

W dniu 24 czerwca 2019 r. Miasto Krasnystaw i Województwo Lubelskie zawarły umowę na realizację zadania pn. ,, Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego”.
Celem operacji jest zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej na wyżej wspomnianym obszarze. Zakres inwestycji obejmie budowę ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego o powierzchni 335m2,  w tym: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej oraz wykonanie elementów małej architektury służących wypoczynkowi,integracji i zabawie min. altany, kontenera szatniowego, ławek, koszy na śmieci, miejsca na palenisko oraz stojaka na rowery.
Opisane działania w znaczny sposób podniosą estetykę terenu oraz pobudzą w mieszkańcach chęć do aktywnego wypoczynku, dając możliwość podejmowania różnorodnych form aktywności.
 
Operacja pt. ,,Utworzenie miejsca do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie przy boiskach na ul. Sikorskiego”
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  ,,Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wysokość dofinansowania wyniesie 49 083,00 zł,
 
PROW
 
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone