przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Mostowej w Krasnymstawie

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
DRUKUJ ZAPISZ
budowa

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Mostowej w Krasnymstawie

 
 
 
W ramach operacji wybudowano ogólnodostępny plac zabaw, który został wyposażony w urządzenia zabawowe tj. huśtawkę potrójną wraz z bezpieczną nawierzchnią, tablicę edukacyjną w formie zygzaka, dwa bujaki oraz zestaw zabawowy. Na terenie placu zabaw zamontowano także elementy małej architektury w postaci ławek z oparciem, kosza na śmieci, stolików z siedziskami i tablicy informacyjnej.
 
Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez udostępnienie ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Mostowej w Krasnymstawie
 
Wartość operacji: 47 667,42 zł
 
Wartość dofinansowania (63,63%): 30 330 ,00 zł
 
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 
 
   flaga unii europejskiej   lubelskie smakuj życie             leader        PROW
 
 
           „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
  
     

 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
DRUKUJ ZAPISZ
budowa

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Mostowej w Krasnymstawie

 
 
 
W ramach operacji wybudowano ogólnodostępny plac zabaw, który został wyposażony w urządzenia zabawowe tj. huśtawkę potrójną wraz z bezpieczną nawierzchnią, tablicę edukacyjną w formie zygzaka, dwa bujaki oraz zestaw zabawowy. Na terenie placu zabaw zamontowano także elementy małej architektury w postaci ławek z oparciem, kosza na śmieci, stolików z siedziskami i tablicy informacyjnej.
 
Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez udostępnienie ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Mostowej w Krasnymstawie
 
Wartość operacji: 47 667,42 zł
 
Wartość dofinansowania (63,63%): 30 330 ,00 zł
 
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 
 
   flaga unii europejskiej   lubelskie smakuj życie             leader        PROW
 
 
           „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
  
     

 
 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
DRUKUJ ZAPISZ
budowa

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Mostowej w Krasnymstawie

 
 
 
W ramach operacji wybudowano ogólnodostępny plac zabaw, który został wyposażony w urządzenia zabawowe tj. huśtawkę potrójną wraz z bezpieczną nawierzchnią, tablicę edukacyjną w formie zygzaka, dwa bujaki oraz zestaw zabawowy. Na terenie placu zabaw zamontowano także elementy małej architektury w postaci ławek z oparciem, kosza na śmieci, stolików z siedziskami i tablicy informacyjnej.
 
Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez udostępnienie ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Mostowej w Krasnymstawie
 
Wartość operacji: 47 667,42 zł
 
Wartość dofinansowania (63,63%): 30 330 ,00 zł
 
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 
 
   flaga unii europejskiej   lubelskie smakuj życie             leader        PROW
 
 
           „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
  
     

 
 
Fundusz Spójności
DRUKUJ ZAPISZ
budowa

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Mostowej w Krasnymstawie

 
 
 
W ramach operacji wybudowano ogólnodostępny plac zabaw, który został wyposażony w urządzenia zabawowe tj. huśtawkę potrójną wraz z bezpieczną nawierzchnią, tablicę edukacyjną w formie zygzaka, dwa bujaki oraz zestaw zabawowy. Na terenie placu zabaw zamontowano także elementy małej architektury w postaci ławek z oparciem, kosza na śmieci, stolików z siedziskami i tablicy informacyjnej.
 
Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez udostępnienie ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Mostowej w Krasnymstawie
 
Wartość operacji: 47 667,42 zł
 
Wartość dofinansowania (63,63%): 30 330 ,00 zł
 
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 
 
   flaga unii europejskiej   lubelskie smakuj życie             leader        PROW
 
 
           „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
  
     

 
 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
budowa

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Mostowej w Krasnymstawie

 
 
 
W ramach operacji wybudowano ogólnodostępny plac zabaw, który został wyposażony w urządzenia zabawowe tj. huśtawkę potrójną wraz z bezpieczną nawierzchnią, tablicę edukacyjną w formie zygzaka, dwa bujaki oraz zestaw zabawowy. Na terenie placu zabaw zamontowano także elementy małej architektury w postaci ławek z oparciem, kosza na śmieci, stolików z siedziskami i tablicy informacyjnej.
 
Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez udostępnienie ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Mostowej w Krasnymstawie
 
Wartość operacji: 47 667,42 zł
 
Wartość dofinansowania (63,63%): 30 330 ,00 zł
 
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 
 
   flaga unii europejskiej   lubelskie smakuj życie             leader        PROW
 
 
           „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
  
     

 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
budowa

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Mostowej w Krasnymstawie

 
 
 
W ramach operacji wybudowano ogólnodostępny plac zabaw, który został wyposażony w urządzenia zabawowe tj. huśtawkę potrójną wraz z bezpieczną nawierzchnią, tablicę edukacyjną w formie zygzaka, dwa bujaki oraz zestaw zabawowy. Na terenie placu zabaw zamontowano także elementy małej architektury w postaci ławek z oparciem, kosza na śmieci, stolików z siedziskami i tablicy informacyjnej.
 
Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez udostępnienie ogólnodostępnego placu zabaw przy ulicy Mostowej w Krasnymstawie
 
Wartość operacji: 47 667,42 zł
 
Wartość dofinansowania (63,63%): 30 330 ,00 zł
 
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
 
 
   flaga unii europejskiej   lubelskie smakuj życie             leader        PROW
 
 
           „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
  
     

 
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone