przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do...

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Unia europejska

Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do zasobów kultury


 

Logotypy dofinansowania

Przedmiotem projektu jest budowa przystani nad rzeką Wieprz, stanowiąca pierwszy etap zagospodarowania terenu w ramach kompleksowej rewitalizacji rejonu ulicy Zaułek Nadrzeczny w Krasnymstawie. Przystań będzie zlokalizowana w zatoce na brzegiem rzeki Wieprz pomiędzy ulicami Mostową i Gawryłowa.

Termin zakończenia realizacji i rozliczenia projektu planowany jest na koniec października 2022 r.


Finansowanie

 Beneficjent projektu:                         Miasto Krasnystaw
 Wartość projektu:                              1 166 471,36 PLN
 Wydatki kwalifikowalne projektu:       956 712,13 PLN
 Kwota dofinansowania:                         908 876,50 PLN, w tym:
 wkład UE:                                               813 205,30 PLN
 dotacja celowa z budżetu państwa:        95 671,20 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Cele i efekty

Celem głównym projektu jest zachowanie i zrównoważone wykorzystanie potencjału rzeki Wieprz w celu zwiększenia atrakcyjności miasta i regionu, co ma przełożyć się na rozwój turystyki i stworzyć dodatkowe miejsca pracy. Inwestycja ma na celu efektywne wykorzystanie potencjału rzeki w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych. Niewykorzystany dotąd potencjał rzeki Wieprz, przyczyni się do poprawy dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego miasta. Społeczeństwo lokalne oraz odwiedzający miasto turyści, korzystający z wybudowanej przystani będą mogli odwiedzić zabytkowe centrum miasta.
 

Efekty realizacji projektu będą miały pozytywny wpływ na rozwój lokalny i regionalny, zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna regionu. Teren Zaułka Nadrzecznego jest miejscem organizacji wielu wydarzeń kulturalnych miasta, które cyklicznie odbywają się od wielu lat. Grupą docelową są wszyscy mieszkańcy miasta i okolic oraz turyści.

 

 

Ikona pdfPrezentacja podsumowująca projekt, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [7.56 MB]

 


 

Galeria

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Unia europejska

Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do zasobów kultury


 

Logotypy dofinansowania

Przedmiotem projektu jest budowa przystani nad rzeką Wieprz, stanowiąca pierwszy etap zagospodarowania terenu w ramach kompleksowej rewitalizacji rejonu ulicy Zaułek Nadrzeczny w Krasnymstawie. Przystań będzie zlokalizowana w zatoce na brzegiem rzeki Wieprz pomiędzy ulicami Mostową i Gawryłowa.

Termin zakończenia realizacji i rozliczenia projektu planowany jest na koniec października 2022 r.


Finansowanie

 Beneficjent projektu:                         Miasto Krasnystaw
 Wartość projektu:                              1 166 471,36 PLN
 Wydatki kwalifikowalne projektu:       956 712,13 PLN
 Kwota dofinansowania:                         908 876,50 PLN, w tym:
 wkład UE:                                               813 205,30 PLN
 dotacja celowa z budżetu państwa:        95 671,20 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Cele i efekty

Celem głównym projektu jest zachowanie i zrównoważone wykorzystanie potencjału rzeki Wieprz w celu zwiększenia atrakcyjności miasta i regionu, co ma przełożyć się na rozwój turystyki i stworzyć dodatkowe miejsca pracy. Inwestycja ma na celu efektywne wykorzystanie potencjału rzeki w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych. Niewykorzystany dotąd potencjał rzeki Wieprz, przyczyni się do poprawy dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego miasta. Społeczeństwo lokalne oraz odwiedzający miasto turyści, korzystający z wybudowanej przystani będą mogli odwiedzić zabytkowe centrum miasta.
 

Efekty realizacji projektu będą miały pozytywny wpływ na rozwój lokalny i regionalny, zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna regionu. Teren Zaułka Nadrzecznego jest miejscem organizacji wielu wydarzeń kulturalnych miasta, które cyklicznie odbywają się od wielu lat. Grupą docelową są wszyscy mieszkańcy miasta i okolic oraz turyści.

 

 

Ikona pdfPrezentacja podsumowująca projekt, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [7.56 MB]

 


 

Galeria

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Unia europejska

Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do zasobów kultury


 

Logotypy dofinansowania

Przedmiotem projektu jest budowa przystani nad rzeką Wieprz, stanowiąca pierwszy etap zagospodarowania terenu w ramach kompleksowej rewitalizacji rejonu ulicy Zaułek Nadrzeczny w Krasnymstawie. Przystań będzie zlokalizowana w zatoce na brzegiem rzeki Wieprz pomiędzy ulicami Mostową i Gawryłowa.

Termin zakończenia realizacji i rozliczenia projektu planowany jest na koniec października 2022 r.


Finansowanie

 Beneficjent projektu:                         Miasto Krasnystaw
 Wartość projektu:                              1 166 471,36 PLN
 Wydatki kwalifikowalne projektu:       956 712,13 PLN
 Kwota dofinansowania:                         908 876,50 PLN, w tym:
 wkład UE:                                               813 205,30 PLN
 dotacja celowa z budżetu państwa:        95 671,20 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Cele i efekty

Celem głównym projektu jest zachowanie i zrównoważone wykorzystanie potencjału rzeki Wieprz w celu zwiększenia atrakcyjności miasta i regionu, co ma przełożyć się na rozwój turystyki i stworzyć dodatkowe miejsca pracy. Inwestycja ma na celu efektywne wykorzystanie potencjału rzeki w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych. Niewykorzystany dotąd potencjał rzeki Wieprz, przyczyni się do poprawy dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego miasta. Społeczeństwo lokalne oraz odwiedzający miasto turyści, korzystający z wybudowanej przystani będą mogli odwiedzić zabytkowe centrum miasta.
 

Efekty realizacji projektu będą miały pozytywny wpływ na rozwój lokalny i regionalny, zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna regionu. Teren Zaułka Nadrzecznego jest miejscem organizacji wielu wydarzeń kulturalnych miasta, które cyklicznie odbywają się od wielu lat. Grupą docelową są wszyscy mieszkańcy miasta i okolic oraz turyści.

 

 

Ikona pdfPrezentacja podsumowująca projekt, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [7.56 MB]

 


 

Galeria

Fundusz Spójności
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Unia europejska

Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do zasobów kultury


 

Logotypy dofinansowania

Przedmiotem projektu jest budowa przystani nad rzeką Wieprz, stanowiąca pierwszy etap zagospodarowania terenu w ramach kompleksowej rewitalizacji rejonu ulicy Zaułek Nadrzeczny w Krasnymstawie. Przystań będzie zlokalizowana w zatoce na brzegiem rzeki Wieprz pomiędzy ulicami Mostową i Gawryłowa.

Termin zakończenia realizacji i rozliczenia projektu planowany jest na koniec października 2022 r.


Finansowanie

 Beneficjent projektu:                         Miasto Krasnystaw
 Wartość projektu:                              1 166 471,36 PLN
 Wydatki kwalifikowalne projektu:       956 712,13 PLN
 Kwota dofinansowania:                         908 876,50 PLN, w tym:
 wkład UE:                                               813 205,30 PLN
 dotacja celowa z budżetu państwa:        95 671,20 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Cele i efekty

Celem głównym projektu jest zachowanie i zrównoważone wykorzystanie potencjału rzeki Wieprz w celu zwiększenia atrakcyjności miasta i regionu, co ma przełożyć się na rozwój turystyki i stworzyć dodatkowe miejsca pracy. Inwestycja ma na celu efektywne wykorzystanie potencjału rzeki w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych. Niewykorzystany dotąd potencjał rzeki Wieprz, przyczyni się do poprawy dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego miasta. Społeczeństwo lokalne oraz odwiedzający miasto turyści, korzystający z wybudowanej przystani będą mogli odwiedzić zabytkowe centrum miasta.
 

Efekty realizacji projektu będą miały pozytywny wpływ na rozwój lokalny i regionalny, zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna regionu. Teren Zaułka Nadrzecznego jest miejscem organizacji wielu wydarzeń kulturalnych miasta, które cyklicznie odbywają się od wielu lat. Grupą docelową są wszyscy mieszkańcy miasta i okolic oraz turyści.

 

 

Ikona pdfPrezentacja podsumowująca projekt, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [7.56 MB]

 


 

Galeria

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Unia europejska

Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do zasobów kultury


 

Logotypy dofinansowania

Przedmiotem projektu jest budowa przystani nad rzeką Wieprz, stanowiąca pierwszy etap zagospodarowania terenu w ramach kompleksowej rewitalizacji rejonu ulicy Zaułek Nadrzeczny w Krasnymstawie. Przystań będzie zlokalizowana w zatoce na brzegiem rzeki Wieprz pomiędzy ulicami Mostową i Gawryłowa.

Termin zakończenia realizacji i rozliczenia projektu planowany jest na koniec października 2022 r.


Finansowanie

 Beneficjent projektu:                         Miasto Krasnystaw
 Wartość projektu:                              1 166 471,36 PLN
 Wydatki kwalifikowalne projektu:       956 712,13 PLN
 Kwota dofinansowania:                         908 876,50 PLN, w tym:
 wkład UE:                                               813 205,30 PLN
 dotacja celowa z budżetu państwa:        95 671,20 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Cele i efekty

Celem głównym projektu jest zachowanie i zrównoważone wykorzystanie potencjału rzeki Wieprz w celu zwiększenia atrakcyjności miasta i regionu, co ma przełożyć się na rozwój turystyki i stworzyć dodatkowe miejsca pracy. Inwestycja ma na celu efektywne wykorzystanie potencjału rzeki w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych. Niewykorzystany dotąd potencjał rzeki Wieprz, przyczyni się do poprawy dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego miasta. Społeczeństwo lokalne oraz odwiedzający miasto turyści, korzystający z wybudowanej przystani będą mogli odwiedzić zabytkowe centrum miasta.
 

Efekty realizacji projektu będą miały pozytywny wpływ na rozwój lokalny i regionalny, zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna regionu. Teren Zaułka Nadrzecznego jest miejscem organizacji wielu wydarzeń kulturalnych miasta, które cyklicznie odbywają się od wielu lat. Grupą docelową są wszyscy mieszkańcy miasta i okolic oraz turyści.

 

 

Ikona pdfPrezentacja podsumowująca projekt, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [7.56 MB]

 


 

Galeria

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
Logo Unia europejska

Wykorzystanie potencjału dziedzictwa naturalnego Miasta Krasnystaw w celu poprawy dostępności do zasobów kultury


 

Logotypy dofinansowania

Przedmiotem projektu jest budowa przystani nad rzeką Wieprz, stanowiąca pierwszy etap zagospodarowania terenu w ramach kompleksowej rewitalizacji rejonu ulicy Zaułek Nadrzeczny w Krasnymstawie. Przystań będzie zlokalizowana w zatoce na brzegiem rzeki Wieprz pomiędzy ulicami Mostową i Gawryłowa.

Termin zakończenia realizacji i rozliczenia projektu planowany jest na koniec października 2022 r.


Finansowanie

 Beneficjent projektu:                         Miasto Krasnystaw
 Wartość projektu:                              1 166 471,36 PLN
 Wydatki kwalifikowalne projektu:       956 712,13 PLN
 Kwota dofinansowania:                         908 876,50 PLN, w tym:
 wkład UE:                                               813 205,30 PLN
 dotacja celowa z budżetu państwa:        95 671,20 PLN

Projekt współfinansowany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Cele i efekty

Celem głównym projektu jest zachowanie i zrównoważone wykorzystanie potencjału rzeki Wieprz w celu zwiększenia atrakcyjności miasta i regionu, co ma przełożyć się na rozwój turystyki i stworzyć dodatkowe miejsca pracy. Inwestycja ma na celu efektywne wykorzystanie potencjału rzeki w osiąganiu korzyści społecznych i gospodarczych. Niewykorzystany dotąd potencjał rzeki Wieprz, przyczyni się do poprawy dostępności do obiektów dziedzictwa kulturowego miasta. Społeczeństwo lokalne oraz odwiedzający miasto turyści, korzystający z wybudowanej przystani będą mogli odwiedzić zabytkowe centrum miasta.
 

Efekty realizacji projektu będą miały pozytywny wpływ na rozwój lokalny i regionalny, zwiększy się atrakcyjność inwestycyjna regionu. Teren Zaułka Nadrzecznego jest miejscem organizacji wielu wydarzeń kulturalnych miasta, które cyklicznie odbywają się od wielu lat. Grupą docelową są wszyscy mieszkańcy miasta i okolic oraz turyści.

 

 

Ikona pdfPrezentacja podsumowująca projekt, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [7.56 MB]

 


 

Galeria

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone