przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacji na terenie działki nr 97/2 w pobliżu ulicy...

Fundusze Europejskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
DRUKUJ ZAPISZ
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
DRUKUJ ZAPISZ
logo PROW

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacji na terenie działki nr 97/2 w pobliżu ulicy Kościuszki w Krasnymstawie

 

vvv

 

W dniu 11.02.2022 r. Miasto Krasnystaw i Województwo Lubelskie zawarły umowę na realizację operacji pn. ,, Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacji na terenie działki nr 97/2 w pobliżu ulicy Kościuszki w Krasnymstawie”.

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez rozwój ogólnodostępnego terenu rekreacji w Krasnymstawie.

Zakres operacji: 

1. Wykonanie elementów małej architektury - wyposażenia terenu rekreacji: stołów betonowych z drewnianym blatem stanowiących jedną konstrukcję z dwoma ławkami z drewnianym siedziskiem bez oparcia, ławek betonowych z drewnianym siedziskiem i oparciem oraz betonowo-drewnianych koszy na śmieci, 

2. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego: lampy z oprawą LED hybrydowej, z panelem solarnym i wiatrowym,

3. Wykonanie nasadzeń w formie żywopłotu wokół terenu rekreacji. 

Okres realizacji: 11.02.2022 – 31.12.2022

Wartość zadania: 56 162,00 zł

Wartość dofinansowania: 35 735,00 zł

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność – 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

                                                                                    

                                    bbb                           ddd                         kkk

 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie
 

 

Fundusz Spójności
DRUKUJ ZAPISZ
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone