przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Europejskie Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej

Fundusze Europejskie

Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
DRUKUJ ZAPISZ
Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej

Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej

 

                            

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

W dniu 25.08.2022 r. Miasto Krasnystaw i Województwo Lubelskie zawarły umowę na realizację operacji pn. "Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ulicy Kwiatowej w Krasnymstawie".

Cel operacji: Zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej przy ulicy Kwiatowej w Krasnymstawie.

Zakres operacji: 

1.       Roboty pomiarowe i przygotowawcze

2.       Wykonanie nawierzchni żwirowej, nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni z mat przerostowych

3.       Wykonanie siłowni zewnętrznej:  wyciskanie siedząc+wyciąg górny, biegacz, drabinka, wioślarz, orbitrek.

4.       Wykonanie placu zabaw: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna.

5.       Wykonanie elementów małej architektury: altana, ławka z oparciem, stoły z ławkami wolnostojące, stoły z ławkami z bierwion struganych wolnostojące (do altany), kosz na śmieci, tablica informacyjna, grill wolnostojący, stojak na rowery.

6.       Montaż ogrodzenia panelowego.

7.       Odbudowa trawnika na matach przerostowych, prace porządkowe.

8.       Wykonanie niskich nasadzeń z tawuły japońskiej.

Okres realizacji: 25.08.2022 – 31.12.2023

Wartość zadania: 156 995,55 zł

Wartość dofinansowania: 99 896,00 zł

Inwestycja realizowana dzięki dofinansowaniu w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia 2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
DRUKUJ ZAPISZ
Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej

Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej

 

                            

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

W dniu 25.08.2022 r. Miasto Krasnystaw i Województwo Lubelskie zawarły umowę na realizację operacji pn. "Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ulicy Kwiatowej w Krasnymstawie".

Cel operacji: Zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej przy ulicy Kwiatowej w Krasnymstawie.

Zakres operacji: 

1.       Roboty pomiarowe i przygotowawcze

2.       Wykonanie nawierzchni żwirowej, nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni z mat przerostowych

3.       Wykonanie siłowni zewnętrznej:  wyciskanie siedząc+wyciąg górny, biegacz, drabinka, wioślarz, orbitrek.

4.       Wykonanie placu zabaw: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna.

5.       Wykonanie elementów małej architektury: altana, ławka z oparciem, stoły z ławkami wolnostojące, stoły z ławkami z bierwion struganych wolnostojące (do altany), kosz na śmieci, tablica informacyjna, grill wolnostojący, stojak na rowery.

6.       Montaż ogrodzenia panelowego.

7.       Odbudowa trawnika na matach przerostowych, prace porządkowe.

8.       Wykonanie niskich nasadzeń z tawuły japońskiej.

Okres realizacji: 25.08.2022 – 31.12.2023

Wartość zadania: 156 995,55 zł

Wartość dofinansowania: 99 896,00 zł

Inwestycja realizowana dzięki dofinansowaniu w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia 2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
DRUKUJ ZAPISZ
Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej

Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej

 

                            

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

W dniu 25.08.2022 r. Miasto Krasnystaw i Województwo Lubelskie zawarły umowę na realizację operacji pn. "Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ulicy Kwiatowej w Krasnymstawie".

Cel operacji: Zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej przy ulicy Kwiatowej w Krasnymstawie.

Zakres operacji: 

1.       Roboty pomiarowe i przygotowawcze

2.       Wykonanie nawierzchni żwirowej, nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni z mat przerostowych

3.       Wykonanie siłowni zewnętrznej:  wyciskanie siedząc+wyciąg górny, biegacz, drabinka, wioślarz, orbitrek.

4.       Wykonanie placu zabaw: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna.

5.       Wykonanie elementów małej architektury: altana, ławka z oparciem, stoły z ławkami wolnostojące, stoły z ławkami z bierwion struganych wolnostojące (do altany), kosz na śmieci, tablica informacyjna, grill wolnostojący, stojak na rowery.

6.       Montaż ogrodzenia panelowego.

7.       Odbudowa trawnika na matach przerostowych, prace porządkowe.

8.       Wykonanie niskich nasadzeń z tawuły japońskiej.

Okres realizacji: 25.08.2022 – 31.12.2023

Wartość zadania: 156 995,55 zł

Wartość dofinansowania: 99 896,00 zł

Inwestycja realizowana dzięki dofinansowaniu w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia 2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru.

Fundusz Spójności
DRUKUJ ZAPISZ
Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej

Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej

 

                            

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

W dniu 25.08.2022 r. Miasto Krasnystaw i Województwo Lubelskie zawarły umowę na realizację operacji pn. "Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ulicy Kwiatowej w Krasnymstawie".

Cel operacji: Zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej przy ulicy Kwiatowej w Krasnymstawie.

Zakres operacji: 

1.       Roboty pomiarowe i przygotowawcze

2.       Wykonanie nawierzchni żwirowej, nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni z mat przerostowych

3.       Wykonanie siłowni zewnętrznej:  wyciskanie siedząc+wyciąg górny, biegacz, drabinka, wioślarz, orbitrek.

4.       Wykonanie placu zabaw: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna.

5.       Wykonanie elementów małej architektury: altana, ławka z oparciem, stoły z ławkami wolnostojące, stoły z ławkami z bierwion struganych wolnostojące (do altany), kosz na śmieci, tablica informacyjna, grill wolnostojący, stojak na rowery.

6.       Montaż ogrodzenia panelowego.

7.       Odbudowa trawnika na matach przerostowych, prace porządkowe.

8.       Wykonanie niskich nasadzeń z tawuły japońskiej.

Okres realizacji: 25.08.2022 – 31.12.2023

Wartość zadania: 156 995,55 zł

Wartość dofinansowania: 99 896,00 zł

Inwestycja realizowana dzięki dofinansowaniu w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia 2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej

Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej

 

                            

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

W dniu 25.08.2022 r. Miasto Krasnystaw i Województwo Lubelskie zawarły umowę na realizację operacji pn. "Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ulicy Kwiatowej w Krasnymstawie".

Cel operacji: Zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej przy ulicy Kwiatowej w Krasnymstawie.

Zakres operacji: 

1.       Roboty pomiarowe i przygotowawcze

2.       Wykonanie nawierzchni żwirowej, nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni z mat przerostowych

3.       Wykonanie siłowni zewnętrznej:  wyciskanie siedząc+wyciąg górny, biegacz, drabinka, wioślarz, orbitrek.

4.       Wykonanie placu zabaw: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna.

5.       Wykonanie elementów małej architektury: altana, ławka z oparciem, stoły z ławkami wolnostojące, stoły z ławkami z bierwion struganych wolnostojące (do altany), kosz na śmieci, tablica informacyjna, grill wolnostojący, stojak na rowery.

6.       Montaż ogrodzenia panelowego.

7.       Odbudowa trawnika na matach przerostowych, prace porządkowe.

8.       Wykonanie niskich nasadzeń z tawuły japońskiej.

Okres realizacji: 25.08.2022 – 31.12.2023

Wartość zadania: 156 995,55 zł

Wartość dofinansowania: 99 896,00 zł

Inwestycja realizowana dzięki dofinansowaniu w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia 2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
DRUKUJ ZAPISZ
Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej

Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ul. Kwiatowej

 

                            

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

W dniu 25.08.2022 r. Miasto Krasnystaw i Województwo Lubelskie zawarły umowę na realizację operacji pn. "Budowa ogólnodostępnego terenu rekreacji przy ulicy Kwiatowej w Krasnymstawie".

Cel operacji: Zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez udostępnienie nowoczesnej infrastruktury rekreacyjnej przy ulicy Kwiatowej w Krasnymstawie.

Zakres operacji: 

1.       Roboty pomiarowe i przygotowawcze

2.       Wykonanie nawierzchni żwirowej, nawierzchni z kostki betonowej oraz nawierzchni z mat przerostowych

3.       Wykonanie siłowni zewnętrznej:  wyciskanie siedząc+wyciąg górny, biegacz, drabinka, wioślarz, orbitrek.

4.       Wykonanie placu zabaw: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna.

5.       Wykonanie elementów małej architektury: altana, ławka z oparciem, stoły z ławkami wolnostojące, stoły z ławkami z bierwion struganych wolnostojące (do altany), kosz na śmieci, tablica informacyjna, grill wolnostojący, stojak na rowery.

6.       Montaż ogrodzenia panelowego.

7.       Odbudowa trawnika na matach przerostowych, prace porządkowe.

8.       Wykonanie niskich nasadzeń z tawuły japońskiej.

Okres realizacji: 25.08.2022 – 31.12.2023

Wartość zadania: 156 995,55 zł

Wartość dofinansowania: 99 896,00 zł

Inwestycja realizowana dzięki dofinansowaniu w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 – 2020 dla przedsięwzięcia 2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone