przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Krajowe Rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej poprzez...

Fundusze Krajowe

Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ
Rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Piekarskiego w Krasnymstawie

Rozwój bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej poprzez przebudowę ulicy Piekarskiego w Krasnymstawie

Program: Narodowy Program  Przebudowy Dróg Lokalnych, Etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Beneficjent: Miasto Krasnystaw,
Partnerzy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Krasnostawska Spółdzielnia Mieszkaniowa


Okres realizacji:  lipiec 2014 -październik 2014
Wartość projektu: 926 133,36 zł
Wydatki kwalifikowalne: 926 133,36 zł
Wartość i poziom dofinansowania: 438 460,00 zł - 50 %


Projekt współfinansowane w ramach programu wieloletniego pn. „NARODOWY PROGRAM  PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH”, Etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
 
Cel inwestycji:
- umożliwienie rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa poprzez przebudowę dróg gminnych w Mieście Krasnystaw
- poprawa połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz zwiększenie płynności ruchu poprzez wykonanie połączenia dróg gminnych z drogami powiatowymi, wojewódzkimi oraz z drogą krajową
- wzrost efektywności instytucji publicznych zarówno na etapie współpracy przy realizacji zadania jak i będącej wynikiem realizacji działań rozwojowych
 
Zakres prac:
Etap I  -  Remont jezdni:
- roboty przygotowawcze,
- remont jezdni o szer. 6,0 m, w tym wymiana krawężników, wykonanie nakładki bitumicznej,
- przebudowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej,
- przebudowa zjazdów w granicach pasa drogowego,
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi ulicznymi z osadnikami,
- wykonanie oznakowania pionowego.
Etap II  -  Przebudowa jezdni:
- roboty przygotowawcze,
- przebudowa jezdni – poszerzenie do szerokości 5,0 m oraz budowa jezdni o szer. 5,0 m z wykonaniem nawierzchni z mas bitumicznych,
- budowa jednostronnego chodnika,
- budowa i przebudowa zjazdów,
- budowa oświetlenia ulicznego,
- budowa kanalizacji deszczowej.
Etap III  -  Przebudowa dojazdu i remont schodów terenowych:
- remont nawierzchni dojazdu wraz z wymianą krawężników,
- przebudowa zjazdów,
- wymiana nawierzchni chodnika,
- budowa zatoki postojowej z peronem z kostki brukowej,
-  remont schodów terenowych.
- przebudowa chodnika o nawierzchni z kostki brukowej
- przebudowa zjazdów w granicach pasa drogowego
- wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej
- oznakowanie pionowe
- budowa oświetlenia ulicznego
- budowa zatoki postojowej z peronem z kostki brukowej
- remont schodów terenowych
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone