przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Krajowe Poprawa dostępności komunikacyjnej do lokalnych przedsiębiorstw poprzez przebudowę ulicy...

Fundusze Krajowe

Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ
Poprawa dostępności komunikacyjnej do lokalnych przedsiębiorstw poprzez przebudowę ulicy Przemysłowej i Krótkiej w Krasnymstawie”

Poprawa dostępności komunikacyjnej do lokalnych przedsiębiorstw poprzez przebudowę ulicy Przemysłowej i Krótkiej w Krasnymstawie”

Projekt współfinansowany w ramach programu wieloletniego pn. „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH”, Etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
 
Cel inwestycji:
- umożliwienie rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa poprzez przebudowę dróg gminnych w Mieście Krasnystaw
- poprawa połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz zwiększenie płynności ruchu poprzez wykonanie połączenia dróg gminnych z drogami powiatowymi, wojewódzkimi oraz z drogą krajową
- wzrost efektywności instytucji publicznych zarówno na etapie współpracy przy realizacji zadania jak i będącej wynikiem realizacji działań rozwojowych
 
Zakres prac:
- wykonanie nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej oraz chodnika wraz ze zjazdami z kostki brukowej
- wymiana krawężników po obydwu stronach jezdni
- wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu z ulicą Nieczaja i Krótką
- wymiana nawierzchni na skrzyżowaniu z ulicą Miodową
- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, zjazdów i chodnika
- wykonanie odwodnienia
BENEFICJENT: Miasto Krasnystaw
PARTNERZY:                 
Gmina Krasnystaw
- Powiat Krasnostawski
-
 Firma Handlowo-Usługowa „ALFA”, Ryszard Miścior
- P.H.U. „ARMATURA”, T. Garbal
- „AUTOVIVA” Sp.z o.o. Zakłady Usługowo-Handlowe
„Azot-Chem” Sp. J. Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe
- „Irys” Sp. J. Dom Weselny, Zofia i Marian Nowak
- „Prima”, Małgorzata Rzemińska
- Kancelaria Prawno-Podatkowa, Dariusz Winkiewicz
- Bank Spółdzielczy w Krasnymstawie - Centrala
 
OKRES REALIZACJI: marzec – lipiec 2013 r.
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość
FINANSOWANIE:           
łączny koszt realizacji inwestycji:  426 267,06 zł
- 50% kosztów kwalifikowanych dofinansowania (kwota 213 133,00  zł) stanowi dotacja pozyskana w ramach programu wieloletniego pn. „NARODOWY PROGRAM  PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH”, Etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone