przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Krajowe Przebudowa drogi gminnej nr 109779L (ul. Grobla) klasy L od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+521,00...

Fundusze Krajowe

Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ
Przebudowa drogi gminnej nr 109779L (ul. Grobla) klasy L od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+521,00 w Krasnymstawie”

Przebudowa drogi gminnej nr 109779L (ul. Grobla) klasy L od km rob. 0+000,00 do km rob. 0+521,00 w Krasnymstawie”

Projekt współfinansowany w ramach programu wieloletniego pn. „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH”, Etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój, edycja 2012 r.
Cel inwestycji:
- umożliwienie rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa poprzez przebudowę drogi gminnej w Mieście Krasnystaw
- poprawa połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii, podniesienie parametrów użytkowych dróg oraz zwiększenie płynności ruchu poprzez wykonanie połączenia drogi gminnej z drogą powiatową, wojewódzką oraz z drogą krajową
- wzrost efektywności instytucji publicznych zarówno na etapie współpracy przy realizacji zadania jak i będącej wynikiem realizacji działań rozwojowych
Zakres prac:
przebudowa drogi
- przebudowa ciągów pieszych
- przebudowa zatoki parkingowej wzdłuż krawędzi jezdni
- utwardzenie indywidualnych i publicznych zjazdów
- wymiana opraw oświetleniowych na nowoczesne oprawy energooszczędne
- przebudowa dwóch skrzyżowań
- przebudowa na odcinkach kolizyjnych sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej
- usprawnienie istniejącego systemu odwodnienia powierzchniowego
- poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez wykonanie nowych balustrad
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego
BENEFICJENT: 
Miasto Krasnystaw
PARTNERZY:
Powiat Krasnostawski
- Firma Produkcyjno-Handlowa, Mariusz Wawrzyszko
- Skład Ogólnobudowlany „GROBLA”, Edmund Smyk
- Hurtownia Art. Spożywczych i Owoców Cytrusowych
- „DEKOL”, Wioletta Daniło
- SMYK s.c., Irena Smyk, Krzysztof Smyk
- „AUTO MARKET” s.c.
- P.U.H. AUTO-OLEJE, Anna Tokarska
- DIESEL-SERVICE-SYSTEM, Michał Domarecki
- P.W. FORMATEX s.c., P. Molas, P. Pomarański
- Bar „U Lecha”
 
OKRES REALIZACJI:   lipiec – listopad 2012 r.
 
WYKONAWCA: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., ul. Peowiaków 7, 22-400 Zamość
 
FINANSOWANIE:          
łączny koszt realizacji inwestycji:  871 518,01 zł
- 50% kosztów kwalifikowanych dofinansowania (kwota 261 455,00 zł) stanowi dotacja pozyskana w ramach programu wieloletniego pn. „NARODOWY PROGRAM  PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH”, Etap II  Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone