przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Krajowe Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów

Fundusze Krajowe

Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ
Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów

Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów

Miasto Krasnystaw informuje, że realizacja zadania pn. „Zwiększenie terenów zieleni poprzez nasadzenie drzew i krzewów” jest dotowana na podstawie umowy nr 337/2014/D/OP z dnia 19 września 2014r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Całkowitą wartość zadania zaplanowano na 20 000 zł, w tym kwota dotacji ze środków WFOŚiGW 10 000 zł oraz środki własne Miasta Krasnystaw 10 000 zł. W wyniku realizacji zadania zostaną zakupione sadzonki drzew i krzewów w celu uatrakcyjnienia terenów placówek oświatowych Miasta Krasnystaw oraz zwiększenia powierzchni terenów zieleni miejskiej.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone