przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Krajowe Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest

Fundusze Krajowe

Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ
Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest

Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest

Gmina Miasto Krasnystaw informuje, że realizacja zadania pn. ”Demontaż, transport i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest” jest dotowana na podstawie umowy nr 173/2012/D/OZ z dnia 30.05.2012r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest,  w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone