przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Krajowe Renowacja mogił żołnierskich z XIX i XX w. w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie

Fundusze Krajowe

Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ
Renowacja mogił żołnierskich z XIX i XX w. w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie

Renowacja mogił żołnierskich z XIX i XX w. w sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie

Program: Program Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Beneficjent: Miasto Krasnystaw
Okres realizacji: 01.05.2018 - 30.11.2018
Wartość projektu: 3397 050,00 zł
Wydatki kwalifikowalne: 397 050,00 zł
Wartość i poziom dofinansowania: 291 395,00 - 73,39 %

Zadanie obejmuje remont kwater wojennych na cmentarzu parafialnym w Krasnymstawie upamiętniających poległych w roku 1920 i 1939 żołnierzy Wojska Polskiego Obrońców Ziemi Krasnostawskiej oraz wykonanie I etapu renowacji (tj. opracowanie dokumentacji technicznej) dwóch rzeźb żałobnych tzw. „płaczek” i grobu rodziny Dziewickich.
Projekt prac budowlanych zakłada odtworzenie mogił w formie zbliżonej do dotychczas istniejącej z zastosowaniem trwałego materiału. Jednocześnie przewiduje się odnowienie (z zachowaniem zasadniczego kształtu dotychczasowych) krzyży i tablic inskrypcyjnych, kwater, układu komunikacyjnego oraz rozwinięcie koncepcji o ogrodzenie, wydzielające kwaterę wojenną z całości cmentarza rzymskokatolickiego, wykonanie tablicy informacyjnej i nowej nawierzchni ciągów komunikacyjnych z kostki brukowej. Na mogiłach żołnierskich zostaną wykonane trawniki.
Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego kwater żołnierskich. Pomimo starań o wygląd zewnętrzny i estetykę mogił, obecny wygląd nie licuje z powagą tego miejsca. W ramach inwestycji zakłada się realizację następujących działań:
 1. Wykonanie demontażu i rozbiórki elementów cmentarza - rozbiórka krzyży kwater żołnierskich z 1939 r. i kwater powstańców z
 2. 1920 r. wykonanych z betonu oraz rozbiórka obrzeży kwater, demontaż tabliczek z imionami poległych oraz tablicy informacyjnej
 3. stalowej, rozbiórka elementów dekoracyjnych istniejącego ogrodzenia,
 4. Wykonanie nowych kwater powstańców z 1920 r., trzech krzyży granitowych wraz z odlewami mosiężnymi orła z 1920 r. oraz
 5. wykonanie płytek granitowych pod znicze (2 szt. wewnętrzne i 1 szt. zewnętrzna),
 6. Wykonanie fundamentów nowych kwater żołnierskich z 1939 r.,
 7. Wykonanie 159 sztuk nowych krzyży upamiętniających poległych,
 8. Wykonanie 159 sztuk odlewów mosiężnych orła z 1939 r. oraz 159 sztuk płytek granitowych zewnętrznych pod znicze.
 9. Wykonanie nowej tablicy informacyjnej z granitu,
 10. Budowę nowych nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej z odprowadzeniem wód opadowych,
 11. Transport gruzu z terenu rozbiórki (załadunek i rozładunek),
 12. Wykonanie nowej nawierzchni kwater cmentarnych z trawy naturalnej,
 13. Wykonanie nowego ogrodzenia ze stali nierdzewnej wraz z elementami dekoracyjnymi,
 14. Nadzór inwestorski na d realizacją zadania,
 15. Wykonanie I etapu renowacji 2 rzeźb żałobnych - opracowanie dokumentacji technicznej dla prac konserwatorskich,
 16. Wykonanie I etapu renowacji grobu rodzinnego Dziewickich - opracowanie dokumentacji technicznej dla prac remontowo-konserwatorskich.
 
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone