przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Krajowe Budowa ulicy Chopina w ramach budowy układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina,...

Fundusze Krajowe

Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ
Budowa ulicy Chopina w ramach budowy układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie

Budowa ulicy Chopina w ramach budowy układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie

Program: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Beneficjent: Miasto Krasnystaw
Okres realizacji: 05.05.2017 - 31.12.2017
Wartość projektu: 1 734 749,07 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 734 749,07zł
Wartość i poziom dofinansowania: 867 374,00 zł - 50 %


Przedmiotem zadania była budowa drogi gminnej nr 110043L ulicy Chopina o długości 0,607km.  W pasie drogowym zlokalizowano jezdnie o zmiennej szerokości wynoszącej od 5,00 do 6,00m, chodnik lewostronny o szer. 2,0m na pierwszym odcinku zlokalizowany bezpośrednio przy jezdni, natomiast na drugim dodatkowo oddzielony pasem zieleni. Ponadto pierwszy odcinek został zakończony placem manewrowy o wymiarach 12,5x9,0m. W ramach inwestycji wykonano kanalizację deszczową z przyłączami o łącznej długości 697,9 m oraz przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową klasy Z - ul. Piłsudskiego oraz  budowę czterech skrzyżowań z drogami gminnymi oraz z ciągiem pieszo - rowerowym.
Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone