przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Krajowe Budowa spójnego i bezpiecznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina,...

Fundusze Krajowe

Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ
Budowa spójnego i bezpiecznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie

Budowa spójnego i bezpiecznego układu komunikacyjnego obejmującego ulice: Bacha, Chopina, Czajkowskiego, Lutosławskiego, Moniuszki, Mozarta, Paderewskiego, Szymanowskiego i Wagnera w Krasnymstawie

Program: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Beneficjent: Miasto Krasnystaw
Okres realizacji: 01.07.2016 - 31.12.2016
Wartość projektu: 1 720 370,53 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 720 370,53 zł
Wartość i poziom dofinansowania: 570 878,00 -33,18 %

Przedmiotem zadania jest budowa i zagospodarowanie kluczowego dla ruchu, układu komunikacyjnego w zakresie budowy jezdni, chodników i odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej.  Po zrealizowaniu inwestycji zgodnie z projektem budowlanym wprowadzone zostaną rozwiązania, które w dużym stopniu wpłyną na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, nie tylko kierowców, ale również pieszych i rowerzystów, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób niepełnosprawnych.  Realizacja inwestycji wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa drogowego, podniesie warunki techniczne i eksploatacyjne dróg gminnych, odseparuje także ruch pieszy od ulicznego. Ruch pieszy odbywać się będzie po chodnikach oddzielonych od jezdni pasem zieleni.
Efekty rzeczowe jakie przyniesie realizacja zadania z punktu widzenia zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym:
▪ wykonanie ulepszonej (bitumicznej) nawierzchni dróg gminnych - 1 921,48 m,
▪ wykonanie chodników - 3 216,94 m²,
▪ budowa skrzyżowań - 3 skrzyżowania z drogą powiatową, 9 skrzyżowań nowowybudowanych dróg gminnych,
▪ budowa odwodnienia (kanalizacji deszczowej) - 1 576,00 m.

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone