przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Krajowe Budowa ulicy Bocianiej

Fundusze Krajowe

Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ
Budowa ulicy Bocianiej

Budowa ulicy Bocianiej

 

 

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

Nazwa Funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych
Okres realizacji: październik 2019 r. – sierpień 2020 r.
Kwota dofinansowania: 706 817,00 zł
Całkowita wartość zadania: 1 187 029,86 zł
Otrzymane dofinansowanie z FDS stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadania.

Celem projektu jest poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej
i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również poprawa dostępności komunikacyjnej
i poprawa poziomu życia mieszkańców.

Efektem realizacji projektu jest budowa drogi gminnej nr 109765L o długości 438 m, budowa chodników, zjazdów, odwodnienia i linii oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED oraz wykonanie oznakowania drogowego.


 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone