przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Krajowe Budowa drogi gminnej od osiedla Jagiellońskiego wzdłuż ul. Okrzei w Krasnymstawie

Fundusze Krajowe

Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ
Budowa drogi gminnej od osiedla Jagiellońskiego wzdłuż ul. Okrzei w Krasnymstawie

Budowa drogi gminnej od osiedla Jagiellońskiego wzdłuż ul. Okrzei w Krasnymstawie

 ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Nazwa Funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych
Okres realizacji: październik 2019 r. – sierpień 2020 r.
Kwota dofinansowania: 1 282 443,00 zł
Całkowita wartość zadania: 2 137 406,34 zł
Otrzymane dofinansowanie z FDS stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadania.


Celem projektu jest poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej
i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również poprawa dostępności komunikacyjnej
i poprawa poziomu życia mieszkańców.


Efektem realizacji projektu jest budowa drogi gminnej o długości 740 m, budowa chodników, zjazdów, odwodnienia i linii oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED oraz wykonanie oznakowania drogowego.

 

 

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone