przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Krajowe Budowa drogi gminnej od osiedla Jagiellońskiego wzdłuż ul. Okrzei w Krasnymstawie

Fundusze Krajowe

Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ
Fundusz

Budowa drogi gminnej od osiedla Jagiellońskiego wzdłuż ul. Okrzei w Krasnymstawie

 

 

Nazwa Funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych
Okres realizacji: październik 2019 r. – sierpień 2020 r.

Kwota dofinansowania: 886 804,17 zł

Całkowita wartość zadania: 2 226 664,67 zł

 
Celem projektu jest poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również poprawa dostępności komunikacyjnej i poprawa poziomu życia mieszkańców.
 
Efektem realizacji projektu jest budowa drogi gminnej o długości 740 m, budowa chodników, zjazdów, odwodnienia i linii oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED oraz wykonanie oznakowania drogowego.
 
 

FDS

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone