przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Krajowe Budowa ulicy Bocianiej

Fundusze Krajowe

Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ
Fundusz

Budowa ulicy Bocianiej

 

 

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Okres realizacji: październik 2019 r. – sierpień 2020 r.

Kwota dofinansowania: 482 880,30 zł

Całkowita wartość zadania: 1 232 552,90 zł

 

Celem projektu jest poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również poprawa dostępności komunikacyjnej i poprawa poziomu życia mieszkańców.

 

Efektem realizacji projektu jest budowa drogi gminnej nr 109765L o długości 438 m, budowa chodników, zjazdów, odwodnienia i linii oświetlenia ulicznego z oprawami typu LED oraz wykonanie oznakowania drogowego.

 

FDS

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone