przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Krajowe Przebudowa drogi gminnej nr 109816L – ulicy Stokowej od km 1+140 do km 1+480 w Krasnymstawie

Fundusze Krajowe

Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ
Flaga i godło Polski napis FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Przebudowa drogi gminnej nr 109816L – ulicy Stokowej od km 1+140 do km 1+480 w Krasnymstawie

 

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

 

Nazwa Funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Okres realizacji: czerwiec 2020 r. – grudzień 2020 r.

Kwota dofinansowania: 388 823,00 zł

Całkowita wartość zadania: 555 462,00 zł

 

Otrzymane dofinansowanie z FDS stanowi 70% kosztów kwalifikowanych zadania.
 
Celem projektu jest poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również poprawa dostępności komunikacyjnej i poprawa poziomu życia mieszkańców.
 
Efektem realizacji projektu jest budowa drogi gminnej nr 109816L o długości 340 m. Zakres robót budowlanych obejmował prace przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie robót ziemnych, podbudów, wykonanie nawierzchni oraz oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

 

Flaga i godło Polski napis FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone