przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Krajowe Przebudowa drogi gminnej – ulicy Stokowej w Krasnymstawie

Fundusze Krajowe

Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ
stokowa

Przebudowa drogi gminnej – ulicy Stokowej w Krasnymstawie

 

Przebudowa drogi gminnej nr 109816L – ulicy Stokowej od km 1+140 do km 1+480 w Krasnymstawie

 

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Okres realizacji: czerwiec 2020 r. – grudzień 2020 r.

Kwota dofinansowania: 257 627,79 zł

Całkowita wartość zadania: 664 941,52 zł

 

Celem projektu jest poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również poprawa dostępności komunikacyjnej i poprawa poziomu życia mieszkańców.

 

Efektem realizacji projektu jest budowa drogi gminnej nr 109816L o długości 340 m. Zakres robót budowlanych obejmował prace przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie robót ziemnych, podbudów, wykonanie nawierzchni oraz oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

stokowa

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone