przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Krajowe Przebudowa drogi gminnej nr 109817L ulicy Szymonowicza w Krasnymstawie

Fundusze Krajowe

Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ
tablica rządowy fundusz rozwoju dróg

Przebudowa drogi gminnej nr 109817L ulicy Szymonowicza w Krasnymstawie

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Nazwa Funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Okres realizacji: maj 2021 r. – luty 2022 r.
Kwota dofinansowania: 818 740,00 zł

Całkowita wartość zadania: 1 364 567,52 zł

Otrzymane dofinansowanie z FDS stanowi 60% kosztów kwalifikowanych zadania.

Celem projektu jest poprawa parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również poprawa dostępności komunikacyjnej i poprawa poziomu życia mieszkańców.

Efektem realizacji projektu jest budowa drogi gminnej nr 109817L o długości 650 m. Prace prowadzone będą na całym odcinku ulicy i polegać będą na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej oraz elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome przejścia dla pieszych). W ramach zadania planuje się również wykonanie robót w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej.

ul. Szymonowicza

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone