przejdź do Menu przejdź do Nagłówka przejdź do Treści przejdź do Stopki
Jesteś na > MIASTO Projekty i inwestycje Fundusze Krajowe POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

Fundusze Krajowe

Krajowe Fundusze Zewnętrzne
DRUKUJ ZAPISZ
flaga Polski i godło

POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU

 

Miasto Krasnystaw otrzymało dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie w 2022 zadania w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym. Wartość przedsięwzięcia to 512.500,00 zł, z czego kwota 410.00,00 zł stanowi dotację z budżetu państwa w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

W ramach zadania udzielone zostanie wsparcie w jednej z trzech form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz na pokrycie kosztów dowozu posiłków dla osób dorosłych, w szczególności starszych, chorych i niepełnosprawnych. Działania realizowane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie.

 

 

ooo

Copyright © Miasto Krasnystaw. Wszelkie prawa zastrzeżone